Undersøkelsen er gjennomført blant yrkesaktive med høyere utdanning. AF Gruppen er den mest attraktive arbeidsgiveren blant entreprenørselskaper. 

– Vi investerer mye tid og ressurser i vårt viktige arbeid med å rekruttere, utvikle og beholde de beste folka. Våre medarbeidere skal ha en stor del av æren for at vi har klatret opp på en solid 11. plass. De har stått i frontlinjen ved å være gode kulturbærere og ambassadører for selskapet, sier Annette Strøno, HR-sjef Rekruttering i AF Gruppen. 

Over 12.000 har sagt sin mening

Hvert år rangerer Universum Norges mest attraktive arbeidsgivere. I årets undersøkelse har 12.200 yrkesaktive vært med på å si sin mening om hvor de har lyst til å jobbe. Blant disse er rundt 4000 økonomer, 2500 ingeniører og 2800 humanister. Gjennomsnittsalderen blant de spurte er 35 år. 

Undersøkelsen ble gjennomført fra mai til august. AF Gruppen scorer bedre enn noen sinne. 

AF hører til i bransjen Engineering/Natural Sciences. I årets undersøkelse ender AF Gruppen på en 11. plass, opp fra 15. plass i 2019 og en 24. plass i 2018. I fjor ble AF Gruppen tildelt prisen «årets klatrer».  Årets 11. plass deles med Innovasjon Norge og Statens vegvesen.

– Flere har oss på radaren

Universum Professionals Survey viser hvordan yrkesaktive («professionals») oppfatter ulike selskaper og gir dermed en god indikasjon på hvor attraktive selskapene er blant arbeidssøkere. 

– Det at AF nå er blitt kåret til bransjens beste og den mest attraktive arbeidsgiveren i Universum Professionals Survey, tolker vi som at flere yrkesaktive har oss på radaren, og ser på AF som en attraktiv arbeidsgiver med mange muligheter – også i fremtiden, sier Annette Strøno. 

Universum har i mer enn 30 år har jobbet med bedrifters omdømme. Selskapet tilbyr blant annet konsulentbistand og kommunikasjonstjenester. Universum samarbeider med universiteter, studentgrupper og organisasjoner i en rekke land.