I juni 2019 ble AF Gruppen valgt som samspillsentreprenør for nytt kulturkvartal i Vestby kommune. Nå er fase 1 (skisseprosjekt) og fase 2 (forprosjekt) av prosjektet ferdig. Tilleggsavtalen gjelder detaljprosjekt og utførelse av prosjektet.

Kulturkvartalet skal bli Vestbys nye storstue. Bygget skal være et estetisk og arkitektonisk signalbygg. Bygget skal være et inkluderende samlingspunkt. Det skal være en møteplass for alle og en levende arena for læring, mestring og opplevelser.

Visjon for prosjektet

I skisse- og forprosjektfasen har partene jobbet sammen om å utvikle et underlag som svarer til funksjonelle krav og til visjonen for prosjektet:

«I et moderne og urbant Vestby – byen Vestby, vil Kulturkvartalet være en drivkraft for det nye Vestby sentrum, og skal bidra til å aktivisere Vestby kommune på dagtid, på kveldstid og i helgene.»

Visjonen har gitt klare føringer for valg av løsninger og kvaliteter. Samtidig har prosjektet lagt vekt på kostnader og risikoreduserende tiltak.

Storsal 

Kulturkvartalet skal inneholde en storsal med plass til over 500 besøkende, og en fleksisal som kan fungere til flere ulike arrangement og livssynsnøytrale seremonier. Bygget vil ha et bibliotek over to etasjer. Det er også satt av egne arealer til kulturskole med flere grupperom til blant annet dans og musikk. I tillegg er det tilrettelagt for at de to øverste etasjene kan innredes til kontorareal.

Oppstart riving starter april 2021. Forventet overlevering mars/april 2023, med åpning samme år.

-Vi har satt stor pris på å jobbe sammen med Vestby Kommune, L2 Arkitekter og våre andre involverte rådgivere med å utvikle prosjektet. Samspillsprosessen som også har involvert byggekomite og brukergruppen har vært svært givende. Vi er svært godt fornøyde med en prosess som har vært basert på full åpenhet og tillitt mellom alle parter. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet, sier Morten Midtskog, direktør AF Bygg Østfold.

Kontraktsverdi er estimert til 294 MNOK eks mva.