Avtalen er en totalentreprise med verdi på MNOK 104 eks. MVA. Prosjektet er på 4200m2 BTA, og består av rehabilitering av 69 leiligheter i eksisterende bygg, og 12 leiligheter i et nybygg i bakgård. Prosjektet har blitt utviklet i samspill mellom AF og Bjerke Eiendom siden årsskiftet 2019/2020, og inkluderer bl.a. en BlueProof-løsning på eksisterende takflater, slik at både behovet for et vanlig fordrøyningsanlegg og belastningen på overvannsnettet i Oslo sentrum reduseres vesentlig.

- Vi har hatt et langt og vellykket samarbeid med Bjerke Eiendom for å muliggjøre prosjektet, og gleder oss nå til å sette i gang med byggingen. Bjerke Eiendom er en ny kunde for oss, som vi ser frem til et godt samarbeid med. Rehabilitering kombinert med infill-prosjekt passer svært godt med vår langsiktige strategi i Oslo sentrum, sier Eirik Wraal, konserndirektør i AF Gruppen.

Byggestart er andre kvartal 2021, med ferdigstillelse i tredje kvartal 2022.