Det er stor etterspørsel etter nye industrilokaler i Rollsbo-området som ligger like nord for Göteborg med bra beliggenhet rett ved E6. Ytterbygg, som bygger og leier ut virksomhetstilpassede lokaler i Kungälv og Göteborg, skal ferdigstille 200 000 nye kvadratmeter for industri og lager i Rollsbo Västerhöjd.

Kanonadens oppdrag er å utføre grunnarbeid, vann- og avløpsarbeid, veiarbeid, i tillegg til sprenging av store mengder fjell.

– Vi ser at vi kan bidra med erfaring og kunnskap fra lignende prosjekter, og er glade for å kunne skape utvikling og vekst i den attraktive Göteborg-regionen, sier Bård Frydenlund, konserndirektør AF Gruppen Sverige.

Det nye området Rollsbo Västerhöjd utvikles i samarbeid mellom de to eiendomsselskapene Ytterbygg og kommuneeide Bokab. Selskapene har i fellesskap forpliktet seg til å opparbeide offentlige rom og arealer.

De nye industritomtene vil ferdigstilles i etapper, med trinnvis overføring til oppstart av bygging fra 2022. Entreprisen er ventet å vare til sommeren 2023.