Radiumhospitalet er Norges ledende kreftsykehus med både lokale, regionale og nasjonale funksjoner, samt mye forskningsvirksomhet. I begynnelsen av 2020 startet byggingen av et nytt klinikkbygg og landets første protonsenter på Radiumhospitalet. Planlagt ferdigstillelse er i 2024.

AF Gruppen utførte i 2019 rivearbeider, og har også kontrakt på rigg- og driftsentreprise gjennom AF Decom. Nå er selskapet AF Energi & Miljøteknikk valgt som entreprenør på kontraktene K3501-Energisentral og K3701-Kjøleanlegg, som til sammen utgjør en kontraktssum på 86,4 millioner kroner.

Det er Helse Sør-Øst RHF som er byggherre, Oslo universitetssykehus HF er mottaker av prosjektet.

- Vi er glade for å bistå prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF med byggingen av et nytt og moderne sykehus som vil gjøre behandlingstilbudet i Norge enda bedre. Funksjonelle og energieffektive løsninger er viktige elementer i et moderne sykehusbygg, og vi ser frem til å jobbe sammen om å oppnå våre felles mål på en sikker måte, sier Kristoffer Abrahamsen, direktør i AF Energi & Miljøteknikk.

 

Bygging tett på sykehus i drift

AF Energi & Miljøteknikk har lang og bred erfaring med innovative og energibesparende løsninger for både offentlige og private aktører, og har levert lignende løsninger til en rekke signalbygg landet over.

Nytt klinikk- og protonbygg bygges på samme tomt som dagens Radiumhospital, og byggeprosessen foregår tett inntil eksisterende sykehus i drift. Dette stiller strenge krav til gjennomføring, rekkefølge og logistikk, og vil bli en prøvelse for alle involverte entreprenører.

- Et fokusområde for byggherre har derfor vært å maksimere produksjon off-site gjennom prefabrikasjon, og å sikre at utstyr og materiell skal komme på riktig sted til riktig tid. Dette er meget godt sammenfallende med vår strategi om å prefabrikkere så mye som mulig i alle prosjekter. Vi vet allerede at dette gir mange positive bidrag, spesielt knyttet til HMS og kvalitet, men også besparelser ved bedre og mer effektiv produksjon i egnede lokaler, sier Abrahamsen.