Rammeavtalen omfatter vedlikehold og modifikasjonsarbeid innen Heating Ventilation, Aircondition and Refrigiration (HVAC-R) på et utvalg av Equinors faste installasjoner i Nordsjøen og på land. Rammekontrakten sikrer Equinor kompetanse innenfor HVAC-R og har en varighet på to år fra 1. juli 2021.

-  God ventilasjon og kjøling er viktige sikkerhetsfaktorer i petroleumsproduksjon. Siden 2007 har vi hatt rammeavtaler for vedlikehold og modifikasjon av HVAC-R anlegg på Equinors installasjoner på land og offshore. Sammen med Equinor skal vi bidra til best mulig teknisk og fremtidsrettet løsning for sikker drift og energisparing på HVAC-R anleggene. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet, sier Morten Pettersen, daglig leder i AF AeronMollier.

HVAC-R, eller ventilasjons- og kjøle-systemet på en plattform handler om sikkerhet. HVAC-R systemene på en plattform må derfor vedlikeholdes kontinuerlig. Samtidig skal vedlikeholdet i minst mulig grad påvirke produksjonen. AF AeronMollier har gjennom flere år bygget spisskompetanse innen denne type anlegg både offshore og innenfor marin sektor.

Rammeavtalen fastsetter kontraktsvilkårene for arbeid knyttet til vedlikehold og modifikasjoner i avtaleperioden.