Avtalen har en verdi på 138 MNOK ekskl. mva.

Trolldalen 1 BRL består av totalt 408 boenheter i både blokkbebyggelse og rekkehus og ligger på Kambo utenfor Moss.

Oppdraget inkluderer riving og oppbygging av komplette våtrom med tilhørende teknisk anlegg. Arbeidet utføres som en totalentreprise og byggestart er estimert til oktober 2021.

- Vår avdeling i Østfold har lang erfaring av rehabilitering av våtrom for borettslag og vi ser frem til å ta fatt på jobben, sier Tormod Solberg, konserndirektør i AF Gruppen.