- Det er kun i navnet vi fjerner «Miljøteknikk», for rent faglig er vi kompetente innen bærekraft godt ut over energifaget. Kundene våre ønsker bistand til å møte krav til bærekraft mer helhetlig enn kun på energibruk og inneklima. Det får de hos oss, enten det gjelder den nye taksonomien, BREEAM-sertifisering eller andre ordninger, forklarer AF Energi-direktør Kristoffer Abrahamsen om navneendringen.

 

AF Energi består i dag av over 150 ingeniører, økonomer, serviceteknikere og fagarbeidere, og det vil fremdeles være helhetlige energiløsninger med resultatgaranti som er det fremste satsningsområdet.

- Vi har styrket vår satsning på egenutførelse både på elektro og rør, og kan nå påta oss store entrepriser uten underentreprenører. I tillegg skal vi utvide byggkompetansen vår for å kunne gjennomføre totalentrepriser innenfor rehabilitering, og ikke bare ha ansvar for det tekniske, forklarer Abrahamsen.

Etablerer ny avdeling

Det er også etablert en ny avdeling som har fått navnet «Prosjektutvikling».

- Den nye avdelingen skal utnytte bredden vi har i selskapet til å skape gode prosjekter på tvers. Gode forprosjekter og god kontinuerlig kundeoppfølging skal resultere i gode prosjekter for oss og kunden.

Abrahamsen mener at AF Energi nå er rigget for å kunne ta på seg flere og større oppdrag i fremtiden:

- Ved å operere i hele livssyklusen fra mulighetsstudier, via tekniske entrepriser og rehabilitering til drift og service, behersker vi hele tjenestespekteret i dette markedet. Med kompetansen våre dyktige ansatte besitter innen energifaget skal vi skape gode prosjekter for oss og kunden – nå med et litt enklere navn.