– Badeanlegg er noe av det vanskeligste man kan bygge, og jeg er svært fornøyd med at den første fasen har gått så bra, både med tanke på tid og kost. Jeg vet at mange teller dager til badet åpner. Nå kan man følge byggeprosessen, og faktisk se bygget reiser seg, sier Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap.

– Nye Tøyenbadet blir et fantastisk anlegg for idrett, mosjon og bading. Vi merker at det største badet i Oslo er nede, men det er verdt ventetiden når vi vet at vi får et så fint bad og flerbrukshall, sier Omar Samy Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet.

Viktig milepæl
Grunnarbeidene til det nye Tøyenbadet startet opp i januar 2021, og har under utfordrende grunnforhold med porøst fjell og nærhet til eksisterende T-bane, lagt et trygt fundament for det nye badeanlegget på Tøyen. Nærmere 240 pæler, 460 fjellbolter og 700 kubikkmeter betong har gått med i prosessen.

– Grunnarbeidene har vært både utfordrende og spennende. Nå gleder vi oss over å ha nådd en viktig milepæl, og til å reise det som skal bli et nytt og moderne badeanlegg på Tøyen, sier direktør Eli Grimsby i Oslobygg KF.

Solid råbygg i miljøvennlig betong
Byggearbeidene er allerede godt i gang. Frem mot jul 2021 skal AF jobbe med å forskale, armere og støpe gulv og vegger i underetasjen og første etasje til det nye Tøyenbadet. I løpet av neste år skal hele råbygget på fire etasjer stå ferdig. I den prosessen vil det gå med drøye 2000 tonn resirkulerbart armeringsstål og rundt 15 000 kubikkmeter miljøvennlig betong.

– Alle betongarbeidene utføres med lavkarbonbetong klasse A. Dette fører alene til en reduksjon av Co2-utslipp på over 40 prosent i forhold til referansebygg, sier Eli Grimsby.

–Det er viktig for byrådet at miljøambisjonene er høye i alle kommunens prosjekter. Jeg er veldig fornøyd med at vi på det nye Tøyenbadet blant annet har fokus på miljøvennlig materialbruk, sier byråd Victoria Marie Evensen.

Økt bassengkapasitet
Det nye Tøyenbadet skal bestå av både et innendørsanlegg, et utendørsanlegg og en fullverdig flerbrukshall. Med totalt sju bassenger og en vannflate på 2 700 kvadratmeter, vil det nye anlegget bli Oslos største badeanlegg og gi et variert badetilbud til idretten, skole, helse, mosjon, lek og velvære. Det nye anlegget vil få 2,5 ganger større vannflate enn det gamle Tøyenbadet, og bidra med økt bassengkapasitet i Oslo. Dersom gjenstående arbeider og idriftsettelsesperioden går som planlagt, skal badet kunne brukes sommeren 2024.