Prisen deles mellom prosjektene de to entreprenørene driver på den nye motorveien vest for Stockholm.  

– Det har vært en viktig dag. Arbeidsmiljøprisen er en måte å styrke arbeidsmiljøarbeidet på. Men det gir oss også mulighet til å lære av hverandre og dele gode eksempler, sier Johan Brantmark, Trafikverkets prosjektsjef på E4 Förbifart Stockholm i en nyhetsmelding på Trafikverkets nettsider

Temaet for årets arbeidsmiljøpris var «betydningen av nye tekniske løsninger som var tatt frem gjennom samarbeid i prosjektet». AF Gruppen konkurrerte med sitt bidrag «Larmbrygga». Systemet er utviklet i samarbeid mellom Trafikverket, sideentreprenøren One Nordic AB, underleverandøren Signalstyrkan AB og AF Anläggning AB. 

Økt sikkerhet

Larmbryggan er en kobling mellom to ulike evakueringsalarmer, et fastmontert system og et radiobasert. Gjennom å installere en «brygge» mellom de to systemene utløses radioalarmen også med blinklamper i utvalgte maskiner om evakueringsalarmen aktiveres. Dette sikrer at man har dekning for evakueringsalarm hele veien fra plassen der man sprenger, noe som gir økt sikkerhet i et utsatt arbeidsmiljø. 

Terje Anti Nilsen, HMS- og kvalitetsleder for AF Anlegg på prosjektet, synes det er veldig hyggelig å få en slik anerkjennelse. 

– Det har tatt nærmere ti måneder å jobbe fram denne løsningen. Vi har jobbet tett sammen med underleverandør, sideentreprenør og ikke minst Trafikverket for å lykkes. Da er det veldig hyggelig å vinne sammen, sier Terje Anti Nilsen. 

Omfattende prosjekt

E4 Förbifart Stockholm er en ny del av E4 rundt Stockholm. Motorveien skal knytte sammen de nordlige og sydlige delene av den svenske hovedstaden. Av en total lengde på 21 kilometer skal drøyt 18 kilometer gå i tunnel. 

AF Anlegg driver entreprise FSE305 Bergtunnlar Lovö, som omfatter totalt 19 kilometer tunneler. Dette inkluderer både veitunneler og rampetunneler. I tillegg kommer veianlegg, tekniske bygg, pumpestasjoner, ventilasjonstårn og annen infrastruktur. AF Gruppen skal ferdigstille entreprisen i mars 2026.