Selv om det strategiske rasjonale fortsatt er sterkt har det ikke lykkes partene å komme til enighet om endelig avtale, og prosessen avsluttes dermed. AF Gruppen ser frem til å fortsette et godt samarbeid med Aker Solutions på andre forretningsområder i tiden fremover.