Eksisterende ilandføringskulvert på Kalstø i Karmøy kommune skal erstattes av nytt landfall. Equinor har innstilt AF Gruppen som utførende entreprenør for de bygningsmessige arbeidene. Arbeidene omfatter sprengning av ca. 1,7 km tunnel, inkludert et utslag på 60 meter under havoverflaten, betongarbeider og installasjoner for inntrekking av nye rørledninger.

Arbeidene planlegges med oppstart i april 2022 og skal avsluttes i 2024.

Avtalen har en verdi på ca 300 MNOK eks. mva.

- AF Gruppen bygde i sin tid landfallet for Åsgard rørledningene på Kalstø. Nå ser vi frem til å komme tilbake og fortsette det gode samarbeidet med Equinor i et nytt prosjekt. Oppdraget gir oss mulighet til å bruke vår kjernekompetanse innenfor tunnel og erfaring med landanlegg til olje- og gassektoren, sier Geir Flåta, konserndirektør i AF Gruppen.