- Gjennom koronapandemien har vi sett økte entreprisekostnader, skyhøy pris på tomt og lang behandlingstid hos kommunene. Samtidig skriker våre markedsområder etter flere boliger, og prosjektene våre treffer kundenes behov for gode boliger i gode nabolag. Nå er tiden for å danne grunnlaget for videre vekst, vi har en offensiv holdning til nye investeringer og nye samarbeid, sier Otto Groth.

Nyetablert ledergruppe

Espen Friis Jørgensen har kommet inn i ledergruppen i AF Eiendom, han skal øke fokuset på å rekruttere og utvikle medarbeidere i prosjektlederrollen.

Gjennom Espen får vi en erfaren prosjektleder i en posisjon hvor han både får brukt sine gode relasjonelle egenskaper, samtidig som han får systematisert erfaringsoverføring og læring til de yngre prosjektlederne, sier Groth.

- Våre prosjektledere får mye ansvar, og vi ønsker å jobbe systematisk med både kompetanseheving og erfaringsdeling mellom prosjektene. Målet er at AF Eiendom skal være et arbeidssted som gir den enkelte de utfordringene de ønsker i kombinasjon med den støtten de trenger, sier Jørgensen.

Bedre resultater sammen med andre

AF Eiendom jobber som regel sammen med andre utviklere i sine prosjekter. Langsiktige partnerskap med andre utviklere har i følge Groth flere effekter på prosjektet:

Gjennom 15 år har vi jobbet i partnerskap med andre, og fått god erfaring med fordelene ved en slik modell. Først og fremst lærer vi mye av hverandre, alle parter kommer med sin erfaring og kompetanse som gjør at beslutninger blir tatt på et bedre grunnlag. I tillegg er en saminvestering risikoreduserende, og gir oss muligheten til å delta i flere prosjekter. Vi er opptatt av at vår kapital skal investeres på en smart måte, og gjennom høyt fokus på hva vi får igjen for hver investerte krone sikrer vi lønnsomhet.

AF Eiendom har klokketro på sin modell for samarbeid og ser stadig etter nye partnerskap.

- Både industrielle og finansielle partnere er aktuelle samarbeidsparter, i tillegg har vi god erfaring med å jobbe sammen med lokale tomtebesittere hvor vår gjennomføringsevne kombineres med attraktiv tomtetilgang, avslutter Groth.