Avtalen omfatter utførelse av innvendige vegger, himlinger, overflater og dører til sengebygget på nytt sykehus i Drammen. 

Oppstart av arbeidet er april 2023 med ferdigstillelse april 2024.

-Vi er godt i gang med flere entrepriser på sykehuset i Drammen. Dette er en anerkjennelse av den kompetansen og erfaringen vi har opparbeidet gjennom flere oppdrag med sykehus og helsebygg. Vi ser frem til å ta fatt på et nytt oppdrag og fortsette det gode samarbeidet med Helse Sør-Øst, sier Tormod Solberg, konserndirektør i AF Gruppen.