Arbeidene omfatter vedlikehold- og modifikasjonsarbeid på Melkøya innen civil-fagene. Oppstart er 1. august 2022. Varigheten er fem år med mulighet for opsjoner på ytterligere fem år. Avtalen har en verdi på ca. 250 MNOK eks. mva.

- AF Gruppen har utført vedlikeholdsarbeider på Melkøya siden 2012 og vi er svært glade for at vi får fornyet tillit hos Equinor. Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid, sier Geir Flåta, konserndirektør i AF Gruppen.