Prosjektet omfatter bygging av infrastruktur, tilførselsveier og utvikling av tomtearealer. Det skal etableres nødvendig teknisk infrastruktur som VA og elektro, samt kraftforsyning til nyetablert transformatorstasjon i det nye industriområdet. Arbeidene planlegges med oppstart i juli 2022 og forventes avsluttes høsten 2023.

- Vi er glade for tillitten Nordkraft viser oss ved at de ønsker å samarbeide med oss i dette meget spennende prosjektet. Det er veldig inspirerende å bidra på denne store satsingen innen det grønne skiftet og bidra til gode fasiliteter for etablering av kraftkrevende industri i Nord-Norge, sier Erik-Anders Helin, daglig leder i Målselv Maskin & Transport.

Målselv Maskin & Transport har gode erfaringer fra tidligere samarbeid med Nordkraft, blant annet fra anleggsarbeider for utbygging av Sørfjord vindpark i Tysfjord 2018-2019 og videre gjennom 2020 og 2021 om diverse utbedrings- og serviceoppdrag.