Mandag ble gjennomslaget i Hellerudtunnelen feiret med pølse, kake og taler. Foruten folk fra Sporveien og AF, var naboer invitert til arrangementet på anleggsområdet ved den vestre tunnelåpningen. Sirin Stav (MDG), byråd for miljø og samferdsel, fyrte av en salve for å markere begivenheten.

– Dette er en milepæl. Den nye traseen korter ned reisetiden for nesten 60.000 daglige reisende. Tunnelen betyr mindre støy for naboene og et bedre nærmiljø, sa Stav i talen til de fremmøtte.

Den nye traseen omfatter blant annet en 400 meter lang tunnel og to nye bruer. Den nåværende traseen er fra 1920-tallet og er bratt og svingete. Det fører til mye støy og slitasje og begrenser farten til 30 km/t. På den nye strekningen kan T-banetogene i første omgang kjøre i opp til 50 km/t.

AF Anlegg utfører grunnarbeidene for Sporveien. Konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien, Per Magne Mathisen, var også til stede under mandagens markering.

– Jeg vil takke alle involverte som har drevet tunnelen på en formidabel måte, sa Mathisen til forsamlingen.

Ståle Tøften er prosjektleder for AF Anlegg. Han er fornøyd med prosjektets fremdrift så langt.

– Så gjenstår noen spennende aktiviteter – å rive to gamle broer og bygge to nye, sier Tøften.

Den nye T-banetraseen er planlagt åpnet høsten 2023.