Samspillet skal i første fase av prosjektet optimalisere tekniske løsninger og anleggsgjennomføring, og enes om endelig målpris før fase to påbegynnes, som er selve byggingen. Byggekontrakten for fase to skal bidra til at det totale prosjektet kan gjennomføres innenfor Avinors kostnadsramme på 3,3 milliarder kroner. Verdien av byggekontrakten for fase to vil bli innenfor denne rammen.

- AF Gruppen har lang erfaring og kompetanse fra flere oppdrag på norske flyplasser. Sammen med Avinor skal vi bruke denne kompetansen til å finne de beste løsningene for den nye flyplassen i Mo i Rana. Vi ser frem til å starte første fase og til å være med å redusere det samlede klima- og miljøavtrykket på den nye flyplassen, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.