Nærvarmeanlegg leverer varme til avgrensede boligområder utenfor de store byene. Her utnyttes lokal energi, som bergvarme og sjøvarme, i tillegg til strøm fra nettet. Varmen selges til boligeiere til en pris som omtrent tilsvarer strømprisen.

Nærvarmeanleggene er meget effektive og har en virkningsgrad på 1:2. Vi utnytter fornybare energikilder gjennom bruk av varmepumper samtidig som vi reduserer belastningen på strømnettet med 50 %. Anleggene leverer varme til boligeierne til en pris som er lik strømprisen med fradrag for strømstøtte, men nærvarmeanleggene må kjøpe strøm til full markedspris og får ingen strømstøtte. Dette betyr nå enorme økonomiske tap for nærvarmeanleggene.

Dette går ikke lenger og nærvarmeanleggene vil snart bli stanset. Derfor har toppsjefene i JM Bolig og AF Gruppen sendt et brev til fire statsråder der vi advarer mot konsekvensene av dagens politikk.

Vi ber om at nærvarmeanleggene blir omfattet av strømstøtteordningen. Anleggene legger til rette for en bærekraftig boligoppvarming, reduserer CO2-utslipp og halverer belastningen på strømnettet, men blir likevel ikke omfattet av ordningen.

Dersom nærvarmeanleggene stanses vil staten få en stor ekstrakostnad til strømstøtte, fordi mange boliger vil måtte bruke strøm i stedet for nærvarme. Det handler også om prinsippet om likebehandling mellom de som er tilknyttet nærvarmeanlegg og de som baserer seg på strøm fra nettet.

Regjeringen ønsker seg en mer grønn energiproduksjon, og at vi skal bruke mindre strøm. Nærvarmeanleggene er en del av denne løsningen. Derfor må de støttes, og ikke stanses.