Kontrakten omfatter prosjektering, forbedrende arbeider, fjerning, transport, gjenvinning og sluttdisponering (EPRD) av 10 plattformer med en samlet vekt på 17.000 tonn. Prosjektet vil starte opp umiddelbart etter kontraktsignering og er planlagt ferdigstilt innen utløpet av 2025. Plattformene vil bli transportert til AF Miljøbase Vats for gjenvinning.