Hovedarbeidene utføres inne i fjellanlegget som blir sprengt ut på Huseby. Arbeidene til AF Gruppen inkluderer grunn- og betongarbeider, prosessanlegg, doserings- og slamanlegg og elektroarbeider.

Arbeidene på Huseby planlegges med oppstart i Q4 22 og skal avsluttes i Q4 27.

Avtalen har en estimert verdi på ca. MNOK 3 000 ekskl. mva. Den endelige prisen skal utvikles i samspill med byggherre, prosjekterende og AF Gruppen.

- AF Gruppen er svært tilfreds med å ha blitt tildelt kontrakten om å bygge nytt vannbehandlingsanlegg for Oslo kommune. Vi ser fram til å fortsette et godt samspill med Oslo kommune og til å skape en trygg og sikker vannforsyning for innbyggerne i Oslo. AF har gjennomført lignende arbeider tidligere og har lang erfaring med anleggsgjennomføring i bergrom, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

Om prosjektet
Oslo kommune har kun én hovedvannkilde og et vannbehandlingsanlegg. Dette gjør hovedstadens vannforsyning svært sårbar. Kommunen bygger derfor ny vannforsyning fra Holsfjorden i Lier kommune og et vannbehandlingsanlegg og et nytt hovedledningsnett i Oslo. Når anlegget står ferdig, har Oslo en fullverdig og robust reservevannforsyning.