- Med denne kontrakten på plass, kan vi starte forberedelsen til byggingen, sier Statsbyggs byggherredirektør Marius Tunstad. – I november begynner et omfattende arbeid med utgraving av tomten og forberedelser til bygging. Det blir utfordrende, på grunn av fjellgrunnen under det nye museet. Derfor er vi glade for å ha med oss dyktige og kompetente AF Gruppen til denne jobben.

- Vikingskipene er blant Norges fremste kulturminner, sier Birger Kristiansen, direktør i AF Byggfornyelse. - Vi ser frem til å fortsette det gode samspillet med Statsbygg og Universitet i Oslo. Sammen skal vi fortsette jobbe med å legge grunnlaget for et bygg som skal konservere og bevare de skjøre skipene som er en del av vår felles verdensarv. Vi har lang erfaring og dyktige fagfolk som vil sørge for at museet får en solid grunn.

Det nye museumsanlegget blir verdens største og mest innholdsrike om vikingtiden. Prosjektet gjennomføres med Statsbygg som byggherre på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Det nye museumsanlegget vil bestå av to deler. Dagens vikingskiphus bevares, og i tillegg bygges et stort nybygg. Det nye vikingtidsmuseet er et byggeprosjekt med krevende grunnforhold, store betongarbeider, spektakulær arkitektur, strenge krav til miljø, inneklima og sikring av skjøre gjenstander.

Når museumsanlegget står ferdig i 2026 blir det en verdensattraksjon som vil gi publikum en unik mulighet til å oppleve verdens best bevarte vikingskip. Hele museumsanlegget blir totalt drøyt 13 000 kvadratmeter, tre ganger så stort som det nåværende Vikingskipsmuseet. Det nye vikingtidsmuseet skal inneholde publikumsrettet samling av gjenstander fra Vikingskipsmuseet og fra Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, samt funksjoner for forskning og konservering.

FAKTA
Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet
Bruker: Universitetet i Oslo, Kulturhistorisk museum
Byggherre: Statsbygg
Arkitekt: AART Architects
Rådgivere: Brekke & Strand, DIFK, MG Engineering, Multiconsult og Norges Geotekniske Institutt
Entreprenør: AF Gruppen
Brutto bygningsareal: 13.100 kvadratmeter (3.800 eksisterende museum og 9.300 nybygg)
Byggestart/Ferdigstilling: 2023/2026
Besluttet kostnadsramme: 2,1 mrd (2020)