I årets kåring ender AF Gruppen på en 9. plass i kategorien Engineering. Det er opp fra en 10. plass i fjor og en 11. plass i 2020. 

– Vi er veldig stolte av at vi oppfattes som en attraktiv arbeidsgiver i en tid hvor det er stor etterspørsel etter kvalifiserte medarbeidere, sier Karin Engen, HR-direktør i AF Gruppen. 

Universum har i mer enn 30 år jobbet med å bistå selskaper med rekruttering. Hvert år rangerer Universum Norges mest attraktive arbeidsgivere. I to omfattende undersøkelser svarer et større antall respondenter på spørsmål om hvor de har mest lyst til å jobbe. Den ene undersøkelsen gjennomføres blant studenter, mens den andre gjennomføres blant yrkesaktive.  

Det er undersøkelsen blant yrkesaktive som offentliggjøres 2. november. Datainnsamlingen foregikk mellom mai og august 2022 og omfatter 12.924 yrkesaktive med høyere utdannelse. Det dreier seg om økonomer, ingeniører, jurister, humanister, medisinere og folk med IT-utdannelse. Gjennomsnittalderen er 35 år, og i snitt har de vært i arbeidslivet i 7-8 år. 

Bedriftenes attraktivitet er målt på spørsmålet «hvem er din drømmearbeidsgiver». AF Gruppen tar 9. plassen innen Engineering, mellom Google på 10. plass og Skanska på 8. plass. Equinor, Norconsult og Multiconsult kaprer de tre øverste plassene i denne kategorien. 

– Vi jobber målrettet for å tiltrekke oss dyktige medarbeidere og har som mål å være bransjens mest attraktive arbeidsgiver. Medarbeiderundersøkelser viser at det er høy trivsel blant de som jobber hos oss, sier Karin Engen.