Klimaprisen skal bidra til å bringe løsningene frem, og den skal utfordre næringen. I juryens begrunnelse heter det blant annet at: 

"Årets vinner ser på hva som kan gjøres med den andre store bestanddelen i betong, nemlig tilslaget. [...] Det å finne et klimavennlig erstatningsmateriale for sand har vært en prioritert oppgave for forskningsmiljø og industri i flere år, men det har ikke blitt utnyttet kommersielt i stor skala før nå."

Fra avfall til ressurs

På Rimol Miljøpark utenfor Trondheim lager vi gull av gråstein, når vi sorterer og renser forurensede masser. Istedenfor å legge gravemasser i et tradisjonelt deponi, der det blir lagret som avfall, bruker vi inntil 80% av de rensende massene til betongproduksjon hos Betong Øst.

Betong består vanligvis av rundt 70 prosent sand og stein, der halvparten av dette er sand. Sand er en ikke-fornybar ressurs, og etter hvert en mangelvare i Norge. I miljøbetongen vi har utviklet sammen med Betong Øst erstatter vi natursanden med tilslaget vi produserer i vår Miljøpark. Dette er positivt av flere grunner:

  • Vi gjør avfall til ressurs
  • Vi unngår enorme naturinngrep for å ta ut ikke-fornybare ressurser
  • Vi reduserer deponering av forurensede masser med 80 prosent

Både støpeligheten og herdingen er like bra i en ordinær betong.

- Ved å bruke resirkulert tilslag kan vi lage fremtidens betong med fortidens råvare. Det er sirkulær økonomi i praksis, sier Magnus Stedenfeldt, avdelingsdirektør for Miljøpark i AF Gruppen.

Samarbeider om de gode løsningene

Sirkulære samarbeidsmodeller er en nøkkel til å løse vår tids klimautfordringer. 

- Samarbeid og det å utfordre en tradisjonelt konservativ bransje gjør det mulig å ta nye steg i jakten på bærekraftige løsninger. Vi er stolte av at vi vinner denne prisen sammen med Betong Øst og Betonmast, sier Stedenfeldt.

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBAO) deler ut prisen. Les juryens begrunnelse her