Bærekraft er en sentral del av forhandlerkjeden Møller Bil og eierselskapet Møller Mobility Groups strategi. Det er satt tydelige mål når det kommer til energibesparende tiltak, og installasjon av ENØK-tiltak ved forhandlerkjedens bygg. Byggeier Møller Eiendom har nå inngått avtale med totalentreprenøren AF Energi, som skal bidra med energieffektive løsninger på anleggene.

Det målrettede arbeidet med satsing på å redusere energiforbruk har gitt resultater, og Møller Mobility Group er ifølge PwCs ferske klimaindeks ett av kun ti norske selskaper som kutter utslipp i tråd med Parisavtalen. Flere av Møller Bil-forhandlerne har allerede fått montert solcellepaneler og installert LED-belysning ved sine anlegg, og opplevd store besparelser i energiforbruk. Nå har Møller Eiendom signert avtale med AF Energi, som skal tilrettelegge for miljøoppgradering av flere større anlegg.

Reduserer utslipp, sikrer finansering og kutter kostnader

- Vi jobber kontinuerlig for at bygningsmassen kan driftes på en mest mulig miljøeffektiv måte. Det er gledelig å kunne gjøre slike investeringer som både sparer forhandlerne for strømutgifter og samtidig reduserer klimautslippene. Dette gjør også at vi kommer i takt med EU-taksonomien, som igjen vil sikre oss viktig finansering fremover, sier Isak Oksvold, direktør for miljø og bærekraft i Møller Eiendom.

- Vi har satt oss som mål at vi i løpet av 2025 skal ha minst 50 prosent bærekraftige eiendommer i vår portefølje. Samarbeidsprosjektet med AF Energi og Møller Bil kan være med å løfte dette nivået vesentlig, understreker Oksvold.

- Vi takker Møller Eiendom for tilliten og ser frem til oppstart av arbeidene. Møller Eiendom har i lengre tid jobbet systematisk med bærekraft i sin eiendomsportefølje, og bidratt med kompetanse til bransjen. Energieffektivisering av næringsbygg er viktigere enn noen gang, og vi håper dette prosjektet inspirerer flere eiendomsaktører til å gjøre det samme, sier Kristoffer Abrahamsen, direktør i AF Energi.

Avtalen har en verdi på rundt 30 millioner kroner og oppstart for prosjekteringen er ved årsskiftet. Tiltakene er beregnet til å kunne kutte energikostnader med minst 2 millioner kroner årlig.