Santa Barbara er skytshelgen for de som jobber i tunneler og gruver, men også for artillerister og folk som jobber med sprengstoff. 4. desember er Santa Barbaras minnnedag, en viktig merkedag for katolikker som jobber med fjell og gruvedrift. 

Dagen ble markert på Stubberud i Oslo. Her jobber det norsk-italienske arbeidsfelleskapet JV AF Ghella med å drive 18 kilometer tunnel for Oslo kommune. Arbeidet er del av kommunens prosjekt med å bygge reservevannforsyning til byens befolkning. En betydelig del av arbeiderne er katolikker, og det er derfor naturlig å markere dagen ved anleggsområdet på Stubberud. 

Prest Cornelius Arinze Onwuekwe holdt katolsk messe til minne om Santa Barbara på riggområdet. Messen foregikk dels på italiensk, dels på engelsk og dels på norsk.  
Foran alteret var det plassert en hjelm, en hakke og en spade, symboler for tunnelarbeidere. På alteret sto en statue av Santa Barbara. Statuen var sendt fra Ghellas hovedkontor i Roma. Etter messen ble statuen flyttet til en nisje ved tunnelåpningen. Der skal hun passe på tunnelarbeiderne ved prosjektet. 

Etter messen var arbeidsfolket invitert på et festmåltid i verkstedteltet, hvor det for anledningen var rigget til med bord, musikk og hyggelig belysning. Italiensk porchetta med tilbehør sto på menyen. Etterpå ble det servert kaffe og panettone – tradisjonell italiensk julekake. Ghella i Italia hadde sendt fem kjempestore kaker på ti kilo hver, så ingen trengte å gå sultne fra markeringen av Santa Barbara. 

Den hellige Barbara skal ha blitt født på 200-tallet. Hun ble sperret inne i et tårn på grunn av sin kristne tro. Hun rømte fra tårnet, men ble forfulgt og til slutt drept av sin egen far, som var hedning og mislikte sterkt datterens tro. Faren ble selv drept av et lynnedslag.