Prosjektet er i gang med å etablere spuntgrop for grovhullsboring av fjell. I flomtunnelen skal det legges PE-ledninger som vil føre overvann og vann/glykol mellom museumstomten og Langviksbukta. Nede i bukta skal det etableres et prosessanlegg som regulerer temperaturen mellom sjøvannet fra Oslofjorden og vann/glykolen som sendes opp til museet.

-Sammen med Statsbygg har vi identifisert muligheten til å kombinere flomtunnel med etablering av sjøvannsenergi. Dette er et eksempel på en innovativ og bærekraftig løsning som også er med på å ivareta sikkerhetene til skipene. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Statsbygg, sier Eirik Wraal, konserndirektør i AF Gruppen.

Byggestart var februar 2023, med ferdigstillelse i andre kvartal 2024.