Partene har vært gjennom samspillsfase 1 for å optimalisere løsninger, kvaliteter og prosjektgjennomføring, og partene er nå enige om samspillsfase 2, selve byggingen av museet. Bygget vil ha strenge funksjonskrav for å sikre gjenstandene og har krav til høy bestandighet og lang levetid for konstruksjonen. Entreprisen omfatter 9 300 m2 nybygg i direkte tilknytning til det eksisterende Vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo.

Grunnarbeidene ble påbegynt mars i år. Brorparten av byggearbeidene vil pågå i 2024, 2025 og 2026.

-I samspill med Statsbygg har vi funnet de beste løsningene for bygging av museet, og vi ser frem til den videre gjennomføringen av prosjektet. Vikingtidsmuseet har en samling som er enestående i verdenssammenheng, og det nye museet vil utvilsomt bli en internasjonal attraksjon, sier konsernsjef Amund Tøftum.

Det vises også til børsmelding publisert 29. mars 2021 der AF Gruppen inngikk avtale med Statsbygg for bygging av nytt Vikingtidsmuseum.