Meld deg på Diversitas-webinar 28. november om omvendt mentoring her.

I omvendt mentoring er det de unge som tar lederrollen og guider bedriftslederne. Programmet har som mål å “Være med på å skape et mangfoldig miljø der alle kan lykkes”.

Konsernsjef Amund Tøftum i AF Gruppen deltok i programmet og ble koblet opp med Sharkiya Taher, som er arkitektstudent ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. De har møttes flere ganger over et halvt år, både fysisk og digitalt.

-        Det var veldig interessant å bli godt kjent med Sharkiya. Hun er en svært dyktig, engasjert og likandes student som kjenner det å være en minoritet på kroppen. Vi hadde gode samtaler og jeg fikk innsikt i hennes erfaringer. Mentorordningen var en fin mulighet til å få enda bedre forståelse, forteller konsernsjef Amund Tøftum.  

Catalysts, en av Nordens fremste aktører innen mentoring og mangfold, sto bak programmet som Diversitas medlemsbedrifter kunne søke seg til. Sharkiya er en allsidig og engasjert student. Ved siden av studiene er hun involvert i gjenoppbyggingsprosjekter i Midtøsten i områder som har vært utsatt for konflikt og ustabilitet. Hun forteller at mentorprogrammet har vært givende også for henne. Hun har fått en bedre forståelse av byggebransjen og hvordan AF Gruppen jobber med utfordringer rundt mangfold og inkludering.

-        Jeg opplevde Amund som dedikert og engasjert. Amund var nysgjerrig på mitt perspektiv, og mine erfaringer med mangfoldig bakgrunn. Hvordan det kan skapes barrierer gjennom ubevisste fordommer og holdninger, og hvordan AF Gruppen som arbeidsgiver gjennom større bevissthet og kunnskap kan skape forbedring i rekrutteringsprosessen, medarbeiderutvikling og teambygging i selskapet.

På avslutningsseminaret sto de begge på scenen og delte sine erfaringer. Konsernsjefen tar med seg flere læringspunkter.

-        Vi må ta inn over oss at den opplevde annerledesheten er sterkere enn vi tror. Studenter med minoritetsbakgrunn forventer ofte at det vil være vanskelig å få jobb og mange tror de ikke er ønsket. Det stiller enda større krav til oss, både på tydelighet og objektivitet. Selv om vi liker å tenke at alle stiller likt, så har vi helt sikkert barrierer vi også.    

På Diversitas-webinaret 28. november deler noen av bedriftslederne og deres mentorer sine erfaringer. Lisa Ann Cooper som leder Catalyst deltar også på webinaret. Hun har gjennomført programmet i mange ulike bransjer.

AF Gruppen var representert med tre toppledere i programmet. I tillegg til Amund Tøftum, var også Peter Sandrup (konsernsjef i Betonmast) og Marianne Gjertsen Ebbesen (styremedlem i AF Gruppen og konserndirektør byutvikling trehus, OBOS). De øvrige toppsjefene var Terje Wilhelmsen (divisjonsdirektør i Baneservice), Mårten Skällenäs (viseadministrerende direktør i Backe), Matias Line (prosjektsjef i Mesta), Kjersti Kanne (administrerende direktør i Baneservice), Dan Robert Granerud (prosjektdirektør i Veidekke), Lars Erik Lund (konserndirektør for strategi og bærekraft i Veidekke), Ole Christian Skredsvik, (banesjef T-bane i Sporveien), Alle ble matchet sammen med hver sin student-mentor, ved et relevant studium.