Den ene kontrakten er inngått med Drammen Helsepark Bygg BK 3-1 AS og gjelder oppføring av konferansesenter og hotell på ca. 13 600 m2 BTA med 9 etasjer og 220 rom. Avtalen har en verdi på MNOK 345 ekskl. mva.

Den andre kontrakten er inngått med Drammen Helsepark Bygg BK 3-2 AS og omfatter bygging av et kontorbygg på 8 etasjer og ca. 5 600 m2 BTA. Avtalen har en verdi på MNOK 171 ekskl. mva.

Begge byggene vil oppføres over eksisterende p-kjeller bygget i en annen entreprise. Byggene skal oppnå sertifiseringen BREEAM-NOR Excellent. Byggearbeidene forventes å starte i 4. kvartal 2024 med ferdigstillelse i 2. kvartal 2026.

Det nye sykehuset i Vestre Viken, der AF Gruppen har flere entrepriser, er under bygging på Brakerøya i Drammen. På nabotomtene utvikles helserelaterte virksomheter under navnet Drammen Helsepark. Drammen Helsepark er heleid av Bane NOR Eiendom AS.