Anlegget, som skal foredle bioavfall til biogass, skal bygges på Bjørkemoen på Voss og består av flere bygg, teknisk infrastruktur samt utvendige tanker som skal gi plass til prosessanlegget som leveres i egen entreprise.

- Vi er svært fornøyde med å bli valgt som entreprenør på dette fremtidsrettede prosjektet for BIR. Prosjektet har mange miljøkrav, blant annet BREEAM-sertifisering, fossilfri byggeplass og krav til materialbruk. Dette gir nye spennende utfordringer som vil utvikle vår organisasjon, sier Gard Kvalheim, administrerende direktør i LAB Entreprenør.

Arbeidene på byggeplassen er planlagt å starte i begynnelsen av juni 2024 med planlagt ferdigstillelse i desember 2025.

Endelig kontrakt er avhengig av BIR-styrets godkjenning.