Omsetningen for 1. kvartal var MNOK 7 187 (7 393). Resultat før skatt ble MNOK 186 (13) i 1. kvartal. Dette ga en resultatmargin på 2,6 % (0,2 %). AF Gruppen hadde en ordrereserve på MNOK 40 275 (41 668) ved utgangen av kvartalet. 

- AF Gruppen forbedrer resultatet sammenlignet med fjoråret, men vi er ikke tilfredse med samlet lønnsomhet. Vi leverer høy vekst og gode resultater innen Anlegg samt i virksomheten innen Energi og Miljø. Ordrereserven opprettholdes på et høyt nivå hensyntatt markedet vi er inne i, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

AF Gruppen har en solid finansiell posisjon. Kontantstrøm fra driften ble MNOK 128 (-24) i 1. kvartal 2024. AF Gruppen hadde per 31. mars 2024 netto rentebærende gjeld på MNOK 974 (570). Resultat per aksje for kvartalet ble NOK 1,30 (-0,03). Styret har vedtatt å foreslå for generalforsamlingen et utbytte på NOK 3,50 (6,50) per aksje med utbetaling i 1. halvår 2024.

AF stiller de samme strenge sikkerhetskravene til alle samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere. Alle skal komme trygt hjem fra våre prosjekter, og tall fra underentreprenører inkluderes i skadestatistikken. H1-verdien for 1. kvartal var 0,8 (1,4). Selskapet arbeider systematisk og målrettet for å unngå arbeidsrelatert fravær, og sykefraværet for 1. kvartal var 4,5 % (4,4 %).

- Samfunnet har svært ambisiøse mål for reduksjon av energibruk frem mot 2030. AF Gruppen leverer løsninger som reduserer samlet energiforbruk og øker andelen energi fra fornybare kilder. Vi er en totalleverandør som tilbyr tjenester i spennet fra rådgivning, prefabrikasjon og installasjon til drift av løsninger for bygg og industri. I tillegg har vi bygget opp en portefølje med energisentraler. Vi ser økende etterspørsel etter energitjenester og AF Energi har hatt en vekst i omsetning på over 30 prosent det siste året, sier Tøftum.

Utvalgte hovedpunkter fra kvartalet:

  • Anlegg har høy aktivitet og god lønnsomhet i 1. kvartal. Anleggsvirksomheten har en vekst på 41 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. AF Anlegg har rekordhøy omsetning dette kvartalet og leverer et godt resultat i 1. kvartal, med solide resultatbidrag fra flere prosjekter. AF Anlegg har flere store prosjekter i produksjon, og det er jevnt over høy aktivitet og god drift i prosjektene.  Målselv Maskin & Transport og Stenseth & RS leverte gode resultater i 1. kvartal.
  • Bygg har redusert aktivitetsnivået, men leverte økt lønnsomhet sammenlignet med samme kvartal i fjor. AF Bygg Østfold leverte svært gode resultater i 1. kvartal. AF Byggfornyelse, Haga & Berg, Strøm Gundersen, Strøm Gundersen Vestfold, HTB og ÅBF leverte gode resultater.
  • Betonmast har et negativt resultat i 1. kvartal, og et lavere aktivitetsnivå sammenlignet med samme kvartal i fjor. Enhetene Betonmast Røsand og Østfold leverte gode resultater i kvartalet. Betonmast Buskerud-Vestfold og Innlandet leverte resultater noe under forventning. Betonmast Oslo, Boligbygg og Trøndelag har svake resultater i kvartalet.
  • Eiendom har lave salgstall i kvartalet grunnet et krevende eiendomsmarked. Det ble inngått salgskontrakter på 19 (20) boliger i kvartalet, hvorav AFs andel er 8 (9). I 1. kvartal ble det overlevert til sammen 103 boliger. Det var tre boligprosjekter under produksjon ved utgangen av kvartalet. Totalt antall enheter i produksjon er 735, hvorav AFs andel er 319. Salgsgraden i igangsatte prosjekter er 70 %.
  • Energi og Miljø har en omsetningsvekst på 18 % i 1. kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor, og leverte god lønnsomhet. AF Energi har økt aktivitetsnivået betydelig sammenlignet med samme kvartal i fjor. Høy aktivitet og god drift i prosjektene ga et godt resultat i årets 1. kvartal.  AF Decom har omsetningsvekst i 1. kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor, men har resultat noe under forventning i kvartalet.
  • AFs svenske virksomhet innen anlegg, bygg, eiendom og riving er samlet i virksomhetsområdet Sverige. Sverige har en omsetningsnedgang på 29 % sammenlignet med samme kvartal i fjor og et resultat før skatt på null. AF Prefab i Mälardalen leverte svært gode resultater i 1. kvartal og Kanonaden leverte gode resultater. De tidligere Betonmast Sverige-enhetene har negative resultater også dette kvartalet.
  • Offshore har økt aktivitetsnivået sammenlignet med samme kvartal i fjor. Aeron opprettholder et høyt aktivitetsnivå og leverer god lønnsomhet i kvartalet. AF Offshore Decom har høyere omsetning enn tilsvarende kvartal i fjor, knyttet til flere gjennomførte offshorekampanjer. Enheten leverer et svakt resultat i kvartalet.