Hopp til hovedinnhold
Anlegg, AF Gruppen

– Føler jeg har valgt riktig

I Agder bygger AF Anlegg 18,6 kilometer ny firefelts motorvei mellom Kristiansand og Mandal. Kontraktssummen er på 4,7 milliarder kroner, og anlegget skal stå ferdig i november 2022. 

620 arbeidere jobber til enhver tid på kjempeprosjektet. I sommer er Peter Elias Ås en av de som holder hjulene i gang. 

21-åringen fra Konsmo i Lyngdal kommune studerer byggingeniør ved UiA Grimstad og har sommerjobb som prosjektingeniør for tunneldriving. Han føler han har valgt riktig yrkesvei. 

– Det er veldig spennende. Det er moro å kunne være med på noe man ikke ser til vanlig, sier Peter. 

– Det er veldig mye forskjellig arbeid og store krefter i sving. 

Verdifull erfaring

På nye E39 jobber han blant annet med Søgnetunnelen, som med sine drøyt 4000 meter blir Sørlandets lengste tunnel for biltrafikk.  

I det ene løpet forbereder et arbeidslag en ny sprengning. Sprengstoff skyves inn i dype borehull i stuffen. Å kjenne på kroppen at en salve går av er en spesiell opplevelse, mener Peter. 

– Hva betyr det for deg som student å komme ut på anlegg og se hvordan ting fungerer? 

– Det betyr veldig mye. Det er fantastisk å kunne få en jobb der man får litt erfaring i et studie der man har omtrent ingen praksis, det er bra på cv-en og det er bra for å få jobb etterpå. 

Tyri Røset Finnes (23) fra Levanger studerer byggingeniør ved NTNU i Trondheim. Tyri kom i kontakt med AF Gruppen gjennom AF Kollektivet og var med til finalerunden i Trysil. I sommer jobber hun på konstruksjonsavdelingen med å følge opp underentreprenørene ved prosjektet. 

– Det er veldig lærerikt å se ting fysisk sammenlignet med bare å lære det på skolen, sier Tyri. 

På E39 har hun også stiftet bekjentskap med brakkelivet. Det har gått veldig fint, forsikrer hun. 

– Jeg trives veldig. Det er artig å bo på brakke, noe jeg ikke har gjort før, sier hun. 

Camilla Olsen er med sine 36 år eldre enn de andre studentene som har sommerjobb på E39. Camilla har blant annet jobbet som pizzasjåfør og storbilvasker. Nå er hun snart ferdig med mastergraden i kystsoneøkologi ved UiA. Temaet er næringsopptak i sukkertare. 

I sommer er det Camillas oppgave å overvåke vannkvaliteten i bekker, elver og dammer på anlegget. 

– Det er primært overvåking hvor vi tar vannprøver og bunnprøver og sjekker at verdiene er innenfor det som er gitt for prosjektet og i henhold til lover og reguleringer. Vi sjekker blant annet PH-verdi og turbiditet, altså partikkelmengde i vannet, forklarer Camilla. 

Hun forteller at hun er blitt tatt godt imot på anlegget og er veldig fornøyd med utdanningsvalget. 

– Ja, absolutt. Det er miljø og klima som er min kjerneinteresse, og jeg føler jeg har kommet et godt stykke på vei nå, sier hun. 

Peter, Camilla og Tyri forteller om arbeidsdagene

Viktig for AF

I år er det 37 som har sommerjobb i AF Gruppen. Antallet søkere er noe lavere enn i fjor, men vi er godt fornøyd med å ha fått inn så mange dyktige og motiverte studenter på sommerjobb gitt den krevende situasjonen knyttet til koronaviruset, sier Annette Strøno, HR-sjef Rekruttering i AF Gruppen.

– Å få studenter inn i sommerjobber og i faste stillinger etter endte studier er viktig for AF og noe vi jobber målrettet med år etter år. En sommerjobb er en ypperlig måte for studentene å få innsikt i hvordan det er å jobbe i entreprenørbransjen, samt få en følelse med hvilken type mennesker som jobber hos oss og hvordan miljøet og kulturen er i selskapet, sier Annette Strøno.

Dette er sommerstudentene på E39:

Cecilie Erland (bor i AF kollektivet 2019/2020) 
Alder: 21 år  
Hjemsted: Karmøy  
Studie: Byggingeniør 3. året (snart) ved Oslomet 
Jobber med på prosjektet: HMS og kvalitetssikring 

Ingrid Kalhagen 
Alder: 24 år 
Hjemsted: Gaupne 
Studie: Ingeniørgeologi, NTNU (Trondheim), 4. år 
Jobber med på prosjektet: kartlegger berget etter en sprengning i tunnelen, der en blant annet registrerer svakhetssoner og bestemmer sikringsklasse. 

Hæge Haugen
Alder: 25 år
Hjemsted: Vinje i Vest-Telemark
Studie: Har en bachlor i naturgeografi, og skal begynne på sisteåret på bachelor nr 2 i landmåling og eiendomsdesign ved HVL.  
Jobber med på prosjektet: stikning i tunnel. 

Peter Elias Ås  
Alder: 21 år  
Hjemsted: Konsmo i Lyngdal kommune 
Studie: Byggingeniør, UiA grimstad, ferdig med 2. året  
Jobber med på prosjektet: Prosjektingeniør for driving av tunnel 

Camilla Olsen      
Alder: 36 år
Hjemsted: Søgne, Kristiansand kommune 
Studie: Master i kystsoneøkologi ved UiA, leverer masteroppgaven 1. september 
Jobber med på prosjektet: Jobber med ytre miljø 

Tyri Røset Finnes 
Alder: 23 år 
Hjemsted: Levanger 
Studie: Byggingeniør (bachelor), NTNU, 3. klasse 
Jobber med på prosjektet: Jobber på konstruksjonsavdelinga og er med på å følge opp konstruksjonene som er på prosjektet. 

Martinus Haugen Orvedal 
Alder: 21 år
Hjemsted: Flåm 
Studie: Byggingeniør/prosjekt og byggeledelse, HVL Bergen, 2. klasse 
Jobber med på prosjektet: Vegbygging 

Joar Frækaland
Alder: 26 år
Hjemsted: Hafslo ved Sogndal
Studie: Byggingeniør ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), ferdig med andre klasse
Jobber med: Oppfølging av teknisk anlegg og grunnarbeid, samt dokumentasjon av arbeidet