Hopp til hovedinnhold
Bygg, AF Gruppen

Brannstasjon-ekspertene

– Fungerer veldig bra

10. desember 2020 ble Marienlyst brannstasjon i Oslo overlevert til Omsorgsbygg Oslo KF. Stasjonen er et midlertidig anlegg som skal fungere mens Briskeby brannstasjon rehabiliteres. 

Marienlyst brannstasjon var den andre midlertidige brannstasjonen Thorendahl satte opp i hovedstaden. Den første står på Eikenga og er en erstatning for Bryn hovedbrannstasjon, som er under rehabilitering.  

Marienlyst brannstasjon ble overlevert til avtalt tid og uten feil og mangler.  

– Det er alltid noen tilpasninger i et nytt bygg, men det fungerer veldig bra. Gutta er fornøyde med å komme inn i noe nyere enn det vi kommer fra, sier Anders Raaer, prosjektleder brannstasjoner i Oslo brann- og redningsetat. 

Høy standard

En suksessfaktor i prosjektet var at brukerne, altså brannmannskapene, ble tatt med på råd fra prosjekteringsfasen og hele veien fram til anlegget ble overlevert. I tillegg tok man med seg alle erfaringene fra Eikenga inn i prosjektet. 

Resultatet er så bra at det er fullt på høyde med en vanlig brannstasjon, mener Raaer. Blant annet har Marienlyst brannstasjon som den første i Oslo fått et fysisk skille mellom ren og skitten sone. Det innebærer at møkkete utstyr som tas med inn etter hendelser, blir rengjort i egne lokaler. 

– Det å bygge en brannstasjon er ikke hverdagskost for noen. Det er krevende, med mange brukertilpasninger og få standarder. Hvis du skal bygge en skole eller en barnehage, er det mange standarder å forholde seg til. Slik er det ikke når man skal bygge en brannstasjon, for der er det mye som avhenger av brukeren, sier Anders Raaer. 

Rehabilitering

I mars ble det kjent at Omsorgsbygg Oslo KF og Thorendahl AS har inngått totalentreprisekontrakt om rehabilitering av Briskeby brannstasjon.

– Vi er svært førnøyde, sier Ingvar Røang, daglig leder i Thorendahl. 

Thorendahl hadde kontrakt om samspill på prosjektet med opsjon om utførelse, men det kom aldri til noen utførelse i denne kontrakten. Byggherre Omsorgsbygg Oslo KF valgte ikke å benytte seg av opsjonen siden tilbudet fra Thorendahl ikke sto til de forhåndsdefinerte grensene til byggherren.  

Med nye rammer lyste byggherre Omsorgsbygg ut en totalentreprise. Thorendahl ble tildelt kontrakten. Prosjektet omfatter totalrehabilitering av hovedbygget fra 1963 for blant annet å gi bedre inneklima og et mer energiøkonomisk bygg.

– Vi leverte den tredje laveste prisen, så det er tydelig at tildelingen ikke bare omhandlet pris, sier Røang. 

Gjenbruk

Marienlyst brannstasjon består av 24 brakkemoduler med 12 mannskapsrom, kjøkken, oppholdsrom og kontorer, samt et hallbygg med blant annet vognhall med plass til tre brannbiler, vaskehall og treningsrom. 

Brakkene kommer fra AF Gruppen og er de samme som brukes på anlegg over hele landet. Modulene er imidlertid noe endret og har høy standard, forteller anleggsleder Kim Kristiansen i Thorendahl. 

– Innvendig ser det ikke ut som brakker. Det er fullverdige boenheter som tilfredsstiller TEK17-standarden, og hvert eneste rom har integrert varme og kjøling. Samtidig oppfyller bygget kommunens krav til gjenbruk. Det er fullt mulig å plukke ned brakkene og bruke dem på AFs anleggsplasser senere, sier Kristiansen. 

Kim Kristiansen jobbet både med Eikenga og Marienlyst brannstasjon. Selv om de er midlertidige, stilles det like strenge krav til prosjektering, miljøpåvirkning, forurensing, jordskjelveberegninger og andre ting. All infrastruktur, inkludert støping av såle, prosjekteres på lik linje med permanente bygg. 

– Det er akkurat samme prosess som om bygget skulle stått der i 100 år. Vi går gjennom alle søknadsprosesser og engasjerer geoteknikere og miljørådgivere. Samtidig er det krav om at tomten skal tilbakestilles til opprinnelig stand etter demontering, forklarer Kristiansen. 

Godt samarbeid

Thorendahl er en av Oslos største entreprenører innen utvendig rehabilitering, antikvarisk arbeid og vedlikehold. Omsetningen var MNOK 225 i 2019. Selskapet er en del av AF Håndverk, som består av 11 spesialiserte rehabiliteringsselskaper. Samlet hadde de en omsetning på MNOK 850 i 2019. 

Thorendahl og Omsorgsbygg Oslo KF har samarbeidet om flere prosjekter. I tillegg til å bygge to midlertidige brannstasjoner, har Thorendahl rehabilitert Kastellet brannstasjon. Nå skal Thorendahls folk rehabilitere Briskeby brannstasjon. Mange av de tekniske løsningene går igjen i flere prosjekter, sier daglig leder Ingvar Røang i Thorendahl. 

– Dette er løsninger bare brannvesenet bruker, komplekse saker hvor man må ha tunga rett i munnen. Det at vi overleverer Marienlyst brannstasjon til avtalt tid og uten feil er et resultat av at vi har gjort det flere ganger tidligere og at Kim har bred erfaring på akkurat dette, sier Røang. 

Bra resultat

Også Anders Raaer i Oslo brann- og redningsetat trekker fram verdien av et langvarig samarbeid. 

– Thorendahl har gjennom flere av brannstasjonsprosjektene for Oslo kommune levert et godt resultat for oss som brukere. Vi er veldig fornøyde med innsatsen på Eikenga og Marienlyst. Det har vært en god trygghet å samarbeide med byggelederne Kim Kristiansen og Bjørn Eknes med deres kompetanse og forståelse for oppdraget. Det ser vi nå resultatet av, sier Raaer. 

Anders Raaer