Hopp til hovedinnhold
Bygg, Eiendom

Bygger byens grønneste blokker

Sykkelpool

Boligprosjektet ligger på Bryn i bydel Østensjø, rett nedenfor parkområdet rundt Nordre Skøyen hovedgård. Her skal det bygges fire blokker med totalt 163 leiligheter. AF Eiendom og Birk & Co er byggherre, og AF Nybygg er entreprenør. 

Fyrstikkbakken 14 skal være klimavennlig og er nyskapende på mange måter. Det legges opp til deleløsninger som bilpool og sykkelpool. Boligene skal bygges i massivtre, det blir fjernvarme og solceller på taket, og det etableres bare 35 parkeringsplasser til 163 leiligheter. 

– Åtte av p-plassene er forbeholdt en bilpool, og resten vil disponeres av sameiet, som leier dem ut. Vi selger toppleiligheter uten p-plass. Det skjer aldri ellers. Ofte følger det med to p-plasser til toppleiligheter, sier Øyvind Svare Lorentzen i AF Eiendom. 

Tar klimaambisjonene på alvor

Øyvind er daglig leder i Fyrstikkbakken 14 og i Brøter Terrasse på Lillestrøm. Disse to prosjektene viser hvordan AF Eiendom jobber målrettet for å innfri klimamålene selskapet har satt seg. I november 2019 kunngjorde ledelsen i selskapet en ambisjon om å halvere klimagassutslipp innen 2030

– Brøter Terrasse var i gang da strategien ble vedtatt, men vi fikk løftet strategien inn i prosjektet. Prosjektets utforming, sentrumsnære plassering og fremtidsrettede medaksjonærer gjorde denne implementeringen smidig. Der endte vi opp med å Breeamsertifisere bygget og kutte utslippene betydelig, forteller Lorentzen. 

Tiltakene gikk blant annet på å velge miljøvennlig betong, minimere masseuttak i kjeller og redusere mengden stål i rekkverkene. Fyrstikkbakken representerer et langt steg videre. 

– I Fyrstikkbakken 14 har vi en partner med store klimaambisjoner og som hadde dratt det veldig langt. Der var det bare å hoppe på, sier Lorentzen. 

FutureBuilt

Denne partneren er eiendomsutviklerne Birk & Co. Partner og CEO Olav Birkenes sier ideen bak prosjektet handlet om å lage gull av gråstein. 

– Det er en veldig krevende tomt hvor du har 30 meters høydeforskjell og T-banen tett inntil prosjektgrensen. Ambisjonen var å skape fantastisk bokvalitet «der ingen skulle tru at nokon kunne bu». Målet var å bidra til byreparasjon, lansere innovative klimasmarte løsninger og forhåpentligvis få litt pressedekning fordi vi tenker annerledes. Det mener jeg vi har fått til, forteller Birkenes. 

Prosjektet er del av FutureBuilt-programmet. FutureBuilt har som mål å få frem 50 forbildeprosjekter som skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen områdene transport, energibruk og materialbruk. 

I Fyrstikkbakken skal det benyttes byggematerialer med lavt klimagassutslipp, som massivtre og lavkarbonbetong. I drift skal prosjektet ha et energiforbruk som minst tilsvarer nær-nullenergi. Prosjektet legger opp til en bilfri hverdag for beboerne ved etablering av sykkelparkering, sykkelkollektiv (lastesykler), solcelledrevet elbilkollektiv og elsykkelkollektiv. T-bane og bussholdeplass er noen få hundre meter unna. 

Takvann skal samles i magasiner og fordeles til egne regnbed før neste regnskur kommer. Løsningen bidrar til å håndtere overvann. Det etterstrebes fossilfri byggeplass. 

Lokk på T-banen

En klimagassrapport utarbeidet av LINK Arkitektur viser at de prosjekterte byggenes klimagassutslipp er redusert med mer enn 50 prosent sammenlignet med referansebygg, hvor materialvalg er gjort uten spesiell tanke på miljø og med gjennomsnittlig lokalisering. 

Birk-sjef Olav Birkenes snakker seg varm om det digitale visningssenteret og Delemeterne i prosjektet. Dette er arealer man deler med andre, eksempelvis gjesteleiligheter, sauna på felles takterrasse, selskapslokale og storkjøkken. Delemeterne skal utvikles i samråd med boligkjøperne.  

Han er også opptatt av bokvaliteten i prosjektet, og er veldig fornøyd med at kommunen og Sporveien har besluttet at T-banen bak blokkene skal legges i tunnel. Dermed blir det mindre støy og enda kortere vei til Hellerud T-banestasjon. Den nye gangveien over T-banen sørger dessuten for svært enkel adkomst til Nordre Skøyen hovedgård og et kjempestort friområde. 

– Interessen for prosjektet er formidabel. Vi har bare fire leiligheter igjen av salgstrinn 1, og for salgstrinn 2 ble 25 av leilighetene revet vekk ved salgsstart, sier Birk-sjefen. 

Identitet

Porteføljedirektør Ole Blaauw Johansen i AF Eiendom er ikke i tvil om at boligkjøpere blir stadig mer klimabevisste.   

– For oss handler det om å ha relevante produkter å selge. Vi jobber med lange prosesser og de prosjektene vi skal selge om noen år, kjøper vi tomtene til nå. Da er det viktig å ligge i forkant, sier han, og fortsetter:  

– I tillegg til de faktiske kvadratmeterne er også prosjektets identitet svært viktig for de som skal kjøpe bolig, og miljøaspektet blir en stadig viktigere del av denne identiteten. Vi merker oss også at boligkjøperne har langt mer kunnskap om klima- og miljøløsninger enn tidligere, og vi håper jo at dette vil gagne oss som tar disse tingene på alvor. 

Klima og miljø er ett av fire strategiske initiativ som inngår i AF Gruppens nye konsernstrategi. Fram mot 2030 skal konsernet halvere CO2-fotavtrykket og halvere avfallsmengden på byggeplassene. 

24. februar ble det kjent at AF Nybygg skal bygge boligblokkene. Prosjektet har vært utviklet i samspill og gjennomføres som en totalentreprise med verdi på cirka MNOK 370 ekskl. mva. Oppstart bygging er planlagt fra Q2 2021.  

Klimamerking

Fyrstikkbakken 14 er FutureBuilts første kommersielle boligprosjekt i massivtre. En del av FutureBuilt-programmet går ut på å utforske hvordan prosjektet kan designes som et ombruksbygg. 

– Skal massivtrekonstruksjonen kunne demonteres? Dette er upløyd mark, sier Øyvind Svare Lorentzen. 

Han store mål er å få til en ordning der man kan se klimafotavtrykket per leilighet. 

– Jeg tror klimamerking er noe som vil komme på de fleste produkter. Matvarer, for eksempel. Jeg er overbevist om at det vil bety noe for neste generasjons boligkjøpere og at det vil bli et salgsargument. For meg personlig betyr det mye, og derfor der dette så givende å jobbe med, sier Øyvind. 

Hovedfunn fra klimagassrapporten om Fyrstikkbakken 14: 

  • Utslippene til transport er redusert med 58 prosent, blant annet på grunn av god plassering i forhold til kollektivtrafikk og begrensede parkeringsmuligheter  
  • Utslippene til energibruk er redusert med 64 prosent på grunn av redusert energibruk til oppvarming, og energiproduksjon på bygget  
  • Utslippene til materialer er redusert med 33 prosent på grunn av bruk av massivtre i stedet for betong og stål