Hopp til hovedinnhold
Anlegg, AF Gruppen

Driver tunnel i tre nivåer

Stor jobb

– Jeg har holdt på å kjøre meg vill her nede, sier prosjektingeniør Tommy Bjerkhaug. 

Han styrer Toyota-pickupen gjennom tunnelgangene under øya Lovön like vest for den svenske hovedstaden. Her er AF Anlegg i ferd med å drive to tunnelløp med tre kjørefelt i hvert løp. Veitunnelene har en profil på 130 kvadratmeter, noe som er rundt 30 prosent større enn vanlige tunnelprosjekter. I tillegg kommer rampetunneler. Totalt skal AFs folk drive 19 kilometer tunneler.  

To millioner faste kubikkmeter fjell skal tas ut. Det tilsvarer rundt 3,6 millioner løse kubikk. Prosjektet har ni operative tunnelrigger og fire lastesett for å frakte ut stein. På anleggsområdet er det et eget knuseverk med transportbånd til havnen hvor steinen skipes ut. 

AF Gruppen skal ferdigstille entreprisen i mars 2026, mens hele veianlegget skal anlegget åpne for trafikk i 2030. 

– Det er en enorm jobb. Vi har ikke så god tid, sier Tommy Bjerkhaug. 

– Vi skal bygge store betongkonstruksjoner i fjell, vi skal bygge veianlegg, legge rør og montere festepunkter for vifter. Det er tekniske bygg, pumpestasjoner, sjakter og ventilasjonstårn. Vi leverer alt utenom slitedekke og elektro. 

Sårbar natur

Prosjektet er del av Förbifart Stockholm, et av Sveriges største infrastrukturprosjekter. Motorveien blir en ny del av E4 som skal forbinde Stockholms nordlige og sydlige deler. Av veiens lengde på 21 kilometer skal drøyt 18 kilometer gå i tunnel, noe som gjør den til en av verdens lengste motorveitunneler. Trafikverket er byggherre. 

I et av hovedløpene står Sivert Kvarteig og primer tennere til neste salve. 19-åringen er lærling i fjell- og bergverksfag. Sammen med stuffreparatør Sigurd Berre og bas Geir Olsen jobber han med å drive et tverrslag.  

Under arbeid med et hovedløp vil tunnelriggen først bore cirka 40 hull med en total lengde på 25 meter. I disse hullene pumpes det inn sement med et trykk på 43 bar. Sementens oppgave er å tette sprekker og stabilisere fjellet.  

Deretter bores det rundt 5,5 meter lange salvehull som lades med sprengstoff. Til hver salve bores det mellom 150 og 200 hull. Hver runde med injeksjon gjøres i et intervall på 19 meter slik at det alltid er minimum 6 meter overlapping med injeksjonsmasse. 

Jobben krever fagkunnskap og erfaring. Lovön er et naturreservat med sårbar natur. På øya ligger også Drottningholm slott, som er på Unescos verdensarvliste. Tunnelarbeidet må ikke føre til lekkasjer som påvirker grunnvannsnivået fordi det kan skade den gamle skogen på øya. Det stiller store krav til entreprenøren, spesielt i områder med dårlig fjell. 

1000 meter tunnel per måned

I spiserommet på brakkeriggen kommer Tommy Bjerkhaug gående med store kart som viser fremdriften i arbeidet. Han kan fortelle at det gjensto å drive 6381 meter tunnel per mandag 29. november. 

– Her i trafikkmaskinen Lovö syd driver vi tunnel i tre høydenivåer, forteller Tommy mens han peker på kartet som viser hvordan tilførselstunnelene svinger seg over hovedløpene. 

AF Gruppen overtok kontrakten 31. august 2020 etter at Trafikverket hevet kontrakten med entreprenøren som opprinnelig fikk jobben. Årsaken var kontraktsbrudd innen arbeidsmiljø og kvalitet. 

24. september 2020 ble første salve skutt av AF Gruppen. Etter hvert som arbeidet skred frem, økte farten i tunneldrivingen.

I 2021 har man boret og sprengt mellom 800 og 1000 meter hver måned. På tampen av 2021 tas det ut 8000 tonn fjell i døgnet på Lovö nord og 11.000 tonn i den sydlige delen av prosjektet. Samtidig med den høye aktiviteten er det stort fokus på HMS. 

– Vi har en bestiller som stiller høye krav, og det finnes en historikk i prosjektet som gjør at de kanskje passer litt ekstra på, sier HMS-leder Henrik Molin. 

Han er en av 22 svenske funksjonærer som er ansatt i AF Anläggning – AF Anleggs svenske virksomhet. Molin har blant annet ansvaret for at arbeidet med arbeidsmiljø følges opp og at alle lovkrav og krav fra bestiller innfris. Risikovurderinger og oppfølging av granskinger havner også på hans bord. 

Kulturforskjell

Henriks kollega Simona Milena Demir er HR-koordinator på prosjektet. Som eneste personalressurs har hun hatt nok å gjøre gjennom lange perioder med koronarestriksjoner, karantene og smitteverntiltak. 

– Jeg jobber med alt fra papirer og dokumenter til å passe på at onboardingen går bra, at de kommer hit og får det de skal, jeg holder kontakt med fagforeningen og ser til at vi følger kollektivavtalen. Alt mulig som har med personal å gjøre. 

– Opplever du at det er en forskjell på å jobbe for et norsk kontra et svensk selskap? 

– Det er en stor kulturforskjell, og det er jeg overrasket over. Den svenske måten å jobbe på er kanskje litt mer formell og strukturert. Vi er mer opptatt av å følge regler, mer by the book, sier Simona. 

Henrik legger til: 

– I Norge er det sånn at når man har fattet en beslutning, så kjører man på. I Sverige kan vi være litt mer ettertenksomme. Vi har en svensk bestiller som jobber på den svenske måten og så står vi her på den andre siden og kan trampe med beina og synes at det tar litt tid, smiler han. 

Förbifart Stockholm er beregnet å koste 37,7 milliarder svenske 2017-kroner og skal etter planen åpne for trafikk i 2030.