Hopp til hovedinnhold
Offshore, AF Gruppen

Fjerner en av Nordsjøens slitere

I 33 år har plattformen vært en viktig del av britisk olje- og gassindustri. Nå skal Brae Bravo demonteres og gjenvinnes. Fjerningsoppdraget er blant de største noensinne i sitt slag offshore. Sentralt i operasjonen står to av verdens største kranfartøy med mannskap fra AF Offshore Decom og Heerema. Fjerningsprosjektet er det første for Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA). TAQA er et av de største børsnoterte energiselskapene i Europa, Midtøsten og Afrika.

Nøye planlegging

I forkant av at mannskapet reiste offshore, ligger flere måneders planlegging. Sentralt står sikkerhet og lavest mulig miljøpåvirkning. I tillegg har hensynet og tiltak knyttet til pandemien vært viktig å ivareta.

-Denne typen operasjoner krever nøye planlegging, og vi er stolte av at vi har klart å mobilisere personell på en trygg og sikker måte midt i en pandemi. Vi ser frem til å fortsette partnerskapet og sikre en god prosess for gjenvinning av plattformen, sier Lars Myhre Hjelmeset, administrerende direktør i AF Offshore Decom.

Foto: Werner Andersen

Tre faser

Brae Bravo-plattformen skal fjernes i tre separate faser i 2021 og 2022. Nå pågår den første fasen der to av verdens største kranfartøy, Thialf og Sleipnir er ute ved feltet sammen med mannskap fra både Heerema og AF Offshore Decom. I snart syv uker har forberedende arbeider og separering av moduler pågått.

- Både offshore og på land har det vært lagt ned en strålende innsats for å muliggjøre gjennomføring av kampanjen. Arbeid som under normale forhold er utfordrende har blitt betydelig mer krevende som følge av nye krav og restriksjoner, og teamene har virkelig stått på over tid for å få dette til, sier Alice Andreassen, Prosjektdirektør i AF Offshore Decom.

I neste fase vil Sleipnir løfte og transportere de gjenværende modulene AF Miljøbase Vats. Dette vil skje i to omganger i løpet av denne sommeren. Etter dette vil det eneste synlige gjenværende av plattformen være toppen av Jacketen. Feltet vil ha en 500 meter sikkerhetssone frem til jacketen blir fjernet i sin helhet i 2022. 

Topsiden og jacketen transportert til AF Miljøbase i Vats for videre kildesortering og gjenvinning. Målet er at 95 % av konstruksjonen går til gjenvinnings- eller gjenbruk.

På størrelse med London Eye

-TAQA Europe tar fatt på en av de hittil største avviklingsoperasjonene i Nordsjøen. Brae Bravo har vært en integrert del av Brae-feltene i mer enn tre tiår. Størrelsen og omfanget av plattformen, inkludert strukturen på toppen, er nesten like høy som London Eye, sier Donald Taylor, TAQAs administrerende direktør for Europa.

- Ankomsten av Thialf til feltet var en historisk hendelse og markerte at vi har begynte å konvertere mange års planlegging til praktisk gjennomføring. Det er viktig å fremheve innsatsen som prosjektteamet inkludert leverandører og entreprenører har løst til tross for utfordringer ifbm Covid-19.

-I løpet av de siste 33 årene har Brae Bravo vært en viktig bidragsyter til Storbritannias olje- og gassindustri. På det meste vil mer enn 500 personer være involvert i prosjektet offshore, og vi er forpliktet til å levere sikker og effektiv gjennomføring, sier Taylor.