Hopp til hovedinnhold
Bygg, Anlegg

Forvandlingen på Brakerøya

Var med fra starten

Det nye sykehuset i Drammen bygges på Brakerøya og skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Hurum, Røyken og Sande. I tillegg skal sykehuset ha områdefunksjoner for helseforetaket Vestre Viken sitt dekningsområde.

Byggestart var høsten 2019. Bruttoarealet blir på 122.000 kvadratmeter, og prisen er beregnet til 10,5 milliarder 2020-kroner. Helse Sør-Øst RHF er oppdragsgiver og byggherre. 

Ulike selskaper i AF-systemet har vært med på prosessen siden prosjektet startet i 2019. AF Decom fikk jobben med å miljøsanere og rive eldre industribebyggelse på tomta. Området hadde et bebygd areal på omkring 40.000 kvadratmeter, og byggene var fra en periode da det ble brukt produkter som i dag betraktes som miljøfarlige. 

Kontrakten hadde en verdi på cirka 60 MNOK. 

Lager kjeller

I mai 2020 var det AF Anlegg som inntok byggeplassen. Kontrakten omfattet etablering av kjellerkonstruksjoner med tilhørende fundamentering. 

Peling er en stor del av jobben. Det er FAS som utfører fundamenteringsjobben. I tillegg kommer betongarbeider. Overlevering er planlagt i november 2021, og kontraktsverdien er omkring 300 MNOK. 

– Vi lager en kjellerkonstruksjon i to høye etasjer, så vi lager nærmest plata til råbygget som skal oppå der igjen, forklarer assisterende prosjektleder Svein Eirik Aune. 

– To kontrakter som kommer etter og litt parallelt med oss, har i tillegg fundamentering utenfor kjelleren. En del av bygget er da fundamentert på peler utenfor kjelleren, fortsetter han. 

Kulvert under jernbanen

I desember 2020 kom nyheten om at AF var tildelt to nye kontrakter ved det nye sykehuset i Drammen. Den ene entreprisen omfatter bygging av hovedadkomsten til sykehuset og gikk til AF Anlegg. 

En firefelts vei skal gå i kulvert under Drammenbanen. I tillegg skal det bygges gang- og sykkelveibru. Kontraktens verdi pluss regningsarbeider er om lag 120 MNOK ekskl. MVA. 

Svein Eirik Aune er involvert også i dette prosjektet. Han forklarer at kulverten skal støpes ferdig før den kjøres inn under jernbanen. 

– Dette er en litt spenstig jobb som krever god planlegging. Arbeidet må gjøres mens jernbanen er sommerstengt for vedlikehold. Da har vi seks uker på oss til spunt, utgraving, inntransport av kulvert, betongarbeider og jernbanetekniske arbeider. Vi må være ferdig til 5. august, forteller Svein Eirik. 

Bygg Østfold inntar Brakerøya

Den andre kontrakten som ble inngått i desember, omfatter råbygg og pelearbeider for sentralbygg vest og servicetorget. Dette inkluderer halve behandlingsbygg - vest, poliklinikk 2, halve sengebygget og servicebygg.  

Totalt areal er på 33.000 kvadratmeter. Arbeidet utføres som en hovedentreprise. Oppstart var i mars 2021 med ferdigstillelse i januar 2023. Avtalen har en verdi på 347 MNOK ekskl. MVA og utføres av AF Bygg Østfold. 

– Bygg Østfold har lignende erfaring fra Kalnes. Der var ikke jeg med, så for meg er dette veldig spennende, sier prosjektleder Kim Fjelstad. 

Kim har med seg flere som har jobbet på Kalnes og på Campus Ås og er glad for erfaringen de har med seg inn i prosjektet. Han har også et veldig godt inntrykk av byggherren. 

– De er opptatt av samarbeid og å spille på lag for å få en god gjennomføring, sier Kim. 

– Er Drammen strengt tatt litt utenfor deres nedslagsfelt? 

– He he, i utgangspunktet er det på feil side av fjorden, men Østfold finnes jo ikke mer. Nå er alt sammen Viken. Bygg Østfold er blitt stort, med mange medarbeidere som bor i Oslo. Selv bor jeg på Kolbotn, så for meg blir det hipp som happ hvilken vei jeg kjører for å dra på jobb. 

Kontrakt nummer 5

Den femte og foreløpig siste kontrakten er det også AF Bygg Østfold som gjennomfører. Kontrakten for utførelse av tett hus på sentralbygget ble signert 4. februar. 

Sentralbygget består av behandlingsbygget, poliklinikkbyggene, sengebygget og servicebygget. Arbeidene skal starte opp i januar 2022 og omfatter prosjektering og utførelse av fasader i fasadetegl og aluminium, glassfasade samt taktekking på sentralbygget på sykehuset. 

Deler av leveransen vil bli gjennomført med prefabrikkerte fasadeelementer. Leveransen inkluderer også glassgaten som binder de enkelte byggene i sentralbygget sammen. Arbeidene skal ferdigstillelse i august 2023. Kontrakten har en verdi på 285 MNOK ekskl. MVA. 

Geir Willy Johansen er prosjektleder. Han jobbet på Kalnes fra 2012 til 2015 og har dermed solid erfaring fra bygging av sykehus. 

– Det er kjempestas å få denne jobben, og det er bra å vite hvordan Sykehusbygg jobber. For Bygg Østfold er det en fordel at vi har to prosjekter på samme byggeplass slik at vi kan dra nytte av hverandres ressurser, sier han. 

Jevne konkurranser

Prosjektdirektør Arnstein Hodne fra prosjektorganisasjonen til Nytt sykehus i Drammen sier samarbeidet med AF Gruppen har vært godt. 

– Kjellerentreprisen har vært krevende på grunn av grunnforholdene, men jeg opplever at samarbeidet underveis har vært godt og at AFs folk har kommet med gode innspill når det har vært utfordringer. Vi hadde en periode i høst der vi måtte se på metoden for å sette peler. Vi fikk en løsning i midten av november, men det påførte oss en forsinkelse vi nå forsøker å ta igjen, sier Arnstein Hodne. 

Han er veldig fornøyd med responsen i markedet når de har lyst ut kontrakter og sier det har vært jevne konkurranser med dyktige entreprenører. 

– AF har vunnet konkurranser på gode og gjennomarbeidede tilbud hvor vi har fått forståelse av at organisasjonen innehar betydelig kompetanse og kapasitet. Det er små ting som har skilt mellom vinneren og andre- og tredjeplassen. AF har hele veien stilt med gode team og erfarne folk, sier prosjektdirektøren.