Hopp til hovedinnhold
Bygg, AF Gruppen

Funksjonell oppgradering

Nylig ble AF Byggfornyelse innstilt av Universitetet i Oslo (UiO) som entreprenør til samspillskontrakt for totalentreprise og rehabilitering av 5-12 etasje i Eilert Sundts hus B på Blindern.

Målsetningen med samspillet er å finne de beste og mest kostnadseffektive løsningene til å utføre oppdraget innenfor omforent fastpris.

Arbeidet omfatter samspillfase, prosjektering og totalrenovering av femte til 12. etasje, inkludert nye planløsninger og tekniske anlegg. Rehabilitering av etasjene omfatter også alle vinduer. Bygget vil få nye ventilasjonsaggregater og kjøleanlegg på tak.

Totalt areal er ca. 8000 m2. Samspillsperioden varer frem til 1. mai 21. Forventet ferdigstillelse er juli 2022.

Antikvarisk rehabilitering

Prosjektleder Knut Magnus Collett og anleggsleder Alexander Elstad Reine har blitt godt kjent på Universitetet på Blindern. Siden det første prosjektet i 2015, har AF Byggfornyelse i tillegg til Eilert Sundt-oppdraget vunnet ytterligere syv oppdrag. – Vi har vært bevisst på langsiktighet fra dag en, både overfor kunde og samarbeidspartnere. I alle anbudskonkurransene har vi skåret høyt på kvalitet og gjennomføring, sier Knut Magnus. Foruten en periode i pappaperm fra mai til august, har han vært på Blindern siden han startet i AF i 2015.

Oppdragene har variert. – Vi har utført alt fra restaurering av høyblokker med kontorer, tekniske oppdrag som etablering av en dataserverpark, til verneverdige fasader som nå pågår, sier Alexander.

Funksjonalismens hovedverk

Plassmangel på Universitetets bygninger i sentrum førte på 1920-tallet til at det ble lagt planer for nytt universitetsområde på Blindern. En reguleringsplan la opp til en akse fra Blindern og helt ned til Frognerkilen. Den berømte «Blindernaksen» ble aldri realisert, men ideen om den ble videreført gjennom de ulike byggetrinnene på Blindern. Sammen med Farmasibygget representerer byggene AF har restaurert noen av funksjonalismens hovedverk i Norge.

– Det skal ikke synes at vi har vært her. Vi skal opptre med verdighet overfor denne bygningsmassen, sier Alexander. – Det handler om faglighet, utførelse og opptreden. Flere leverandører har vært med oss gjennom mange av prosjektene her. De er en forlenget arm rundt vårt prosjekteam på fire. Overfor kunden skal vi løse utfordringen med en bygningsmasse fra 30-tallet. Vi skal hensynta vernekravene og samtidig sørge for at de oppgraderes til dagens standard og bruk. Å ha med leverandører som forstår viktigheten av alle disse elementene er derfor avgjørende. Vi trenger kreative rådgivere for å løse det praktiske. Det er for eksempel ikke satt av mye plass til tekniske føringer i disse byggene. Samtidig må vi være konservative slik at arkitekturen og uttrykket vi etterlater oss harmonerer med bygningsmassen for øvrig, sier Knut Magnus.

Uerstattelig

På Blindern har de fleste av prosjektene vært samspillskontrakter. Samspillsfasen skal avklare de fleste forhold slik at byggherren mottar færre endringsmeldinger.

- Vi har i alle prosjektene hatt et godt samspill med byggherren. I noen av prosjektene  har også Riksantikvaren vært involvert. Vi har hatt god tid til å kartlegge hva som skal gjøres og få klarhet i hva kunden ønsker å få utført. Dette har eliminert mye risiko. Samtidig har det vært lærerikt å oppleve Riksantikvarens tilnærming til prosjektene, som i all hovedsak innebærer å bevare uttrykket som det er. På Svein Rosselands hus måtte vi eksempelvis ta ut vinduene for å restaurere disse, da de var rustet nesten i stykker. I den operasjonen kunne vi risikere å ødelegge flisene rundt vinduskarmen. Vi lærte at for Riksantikvaren har det en verdi i seg selv at flisene er originale, uavhengig av tilstand. Vi var i en skvis der en måtte prioritere vinduer mot fliser. Vi forsøkte å ta vare på flisene, men det var flere som knakk. De er tross alt 90 år gamle. Det til tross, mange ble bevart, og vi fant en flis i riktig format og farge som erstatning. Et annet eksempel er fra Fysikkbygningen. For å få aksept for prosjektert utvidelse av teknisk rom på taket måtte vi bygge en provisorisk modell i faktisk størrelse, før Riksantikvaren kunne godkjenne.

Et av byggene som er rehabilitert av AF.Niels Henrik Abels hus som huser Det matematiske institutt på Universitet i Oslo

Smått er blitt til stort

Blindern-teamet er en del av Småprosjekter i AF Byggfornyelse. Med åtte oppdrag er smått blitt til stort. På merittlisten står også østfløyen av Fysikkbygningen, tak og fasade på Svein Rosselands hus, totalrehabilitering av Sophus Bugges hus, samt rehabilitering av de seks øverste etasjene på Niels Treschows hus og Niels Henrik Abels hus.

-I nesten samtlige bygg har vi måtte hensynta at bygningen er i bruk. Vi forsøker så langt som mulig å gjøre det meste av støyende arbeider utenfor kjernetid, eller gi beskjed til brukerne av bygget på forhånd. På grunn av korona, har denne delen av jobben vært smidigere.

Oversiktsbilde universitetsområdet på Blindern
Caption