Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen

Bygger med omsorg

- Målet vårt er å skape et funksjonelt og godt hjem for de som skal bo her, sier Geir Arne Hansen, prosjektleder hos Oslobygg KF om sykehjemmet som begynner å ta form på Furuset. Furuset hageby bygges som et sykehjem i landsbyformet.

Om halvannet år skal bygget idriftsettes, og sommeren 2023 flytter 112 beboere inn i landsbyen som omtales som et pionérprosjekt innen sykehjem for personer med kognitiv svikt/demens. Furuset Hageby er en av to demenslandsbyer under bygging som er tiltenkt innbyggere med fremskreden demens. Den andre er Dronning Ingrids Hage på Tøyen som skal stå ferdig i 2022.

Verdenskjent eldreomsorg

Demenslandsbyen de Hogeweyk legges nå merke til verden rundt, og mange norske politikere har vært her og blitt inspirert. De møter et sykehjem der hver beboer kan leve sitt liv som tidligere til tross for langt fremskreden demens, i avdelinger bygd som vanlige hjemmekoselige hus. Hverdagslivet fungerer som i det vanlige liv, og beboerne kan fortsette med sine hobbyer. Ikke minst, de kan bevege seg fritt og trygt inne som ute.

Også slik er det tenkt at beboerne på Furuset Hageby skal få leve. Ideen er at beboerne skal få et så tilnærmet normalt hverdagsliv som mulig med butikk, restaurant, landsbyhus, legekontor, frisør- og fotpleietilbud, samt hobbyrom.

- Vi er opptatt av å innfri brukernes behov, og da er det sentralt at de får være med i prosessen. Når de får bidra med innspill og tilbakemeldinger og føler eierskap, blir det som regel et godt prosjekt, mener prosjektlederen.

Inne på eiendommen planlegges det blant annet turløyper, butikk, kafé og trær. Sykehjemmet skal være åpent både for beboere og naboene.

- Vi ønsker også å involvere bydelen, slik at naboene rundt kan bidra til å dyrke grønnsaker byggenes parsellhager og delta i det sosiale, forklarer Hansen.

Bli med Julie og Kim på støp med lavkarbonbetong

Driver frem miljøtiltakene

Kim Schneider og Julie Flakne Andresen er blant AF-erne som er involvert i prosjektet. Som henholdsvis Miljøleder og BREEAM- og miljøkoordinator har begge stillinger som innebærer gjennomføring og oppfølging av miljøtiltak, og den ekspertisen er nødvendig på Furuset hageby. Prosjektet er et FutureBuilt-prosjekt med svært høye miljøambisjoner. Dette gjelder både reduksjon av klimagassutslipp, energieffektive tiltak i bygningskroppen, bruk av fornybar energi, og riktig materialbruk. Byggeplassen skal være fossilfri og bygget skal BREEAM-sertifiseres til Excellent.

- Nå har vi nettopp støpt store deler av bunnplaten med lavkarbonbetong klasse «ekstrem». Det er betongen med desidert lavest klimagassutslipp, så med dette tiltaket alene vil vi spare rund regnet 150 tonn co2, sier Andresen mens hun viser oss rundt på byggeplassen.

At tidspunktet for støping ble lagt til sensommeren er ikke tilfeldig. Herdetiden på denne typen betong er lengre og krever også høyere lufttemperatur.

- Planen har hele tiden vært at vi skulle støpe på dette tidspunktet fra et miljøperspektiv, men det fordrer også at vi planlegger for det fra start. Det er mange slike oppgaver som vi kan hente lærdom fra til kommende prosjekter, mener hun.

Foruten grønne tak, dyrking av nye trær, solcelleoppvarming og elektriske gravemaskiner er det mange ting som skal spille sammen for å innfri kravene til FutureBuilt.

- Det spennende her er at FutureBuilt selv er med på å drive frem løsninger, og at Oslobygg KF også mottar klimasatsmidler som gjør det mulig å gjennomføre miljøtiltak som strekker seg ut over de planene vi opprinnelig hadde. Men det er også et bygg som er komplekst å bygge miljøvennlig nettopp fordi det er et landsbyprosjekt med mange fasader. Løsningene for styring, velferdsteknologi og robotteknologi gjør det enda mer komplisert. Men det finner vi gode løsninger på sammen, forteller prosjektleder Hansen.

Gjensidig tillit

Og nettopp samarbeid har vært et nøkkelord i dette prosjektet. Furuset Hageby gjennomføres som en samspillsentreprise der prosjektet starter med en samspillsfase.

- Så lenge man klarer å løse samspillsfasen på en god måte, er dette en flott modell å jobbe etter. Prosjektet blir bedre når entreprenøren får komme tidlig på banen med sine innspill og kreative ideer, og i fremtiden håper jeg entreprenørene tar en enda større rolle i slike prosjektet, oppfordrer prosjektlederen.

Også prosjektteamet er enige i at denne formen for samarbeid fungerer godt, og at samarbeidet på Furuset Hageby har båret frukter.

- Vi opplever at så lenge vi er åpne og ærlige med hverandre, blir vi vist stor tillit. Og vi må også rose Oslobygg KF som byggherre for at de gir oss mye ansvar og at det er takhøyde for å kunne komme med nye ideer. Dette er et fremtidsrettet prosjekt med store miljøambisjoner hvor vi alle må tenke annerledes enn vi er vant til, sier Kim Schneider.