Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen

Kompetanse som tar AF inn i fremtiden

– På tide!

Innovasjon og ønsket om å gjøre ting på en smartere måte har alltid blitt verdsatt i selskapet. Nyskapende bruk av materialer og effektiv prosjektgjennomføring er noe av det som skaper gode løsninger for fremtiden. 

AF skal bidra til å løse vår tids store miljø- og samfunnsutfordringer. Nå skal miljøarbeidet i konsernet organiseres under én leder. 1. februar starter Anastasia Wraa som AF Gruppens første miljøsjef. 

– Det er på tide at stillingen opprettes, sier Anastasia. 

– Myndigheter og politikere, bestillere, sluttkunder, finansielle institusjoner, studenter, familiemedlemmer og egne ansatte forventer at en såpass stor og samfunnsviktig bedrift som AF Gruppen tar en tydelig stilling til sin påvirkning på klima og miljø, og viser solidaritet og handlekraft for å stoppe klimaendringene. Rent praktisk betyr det at vi må kunne vise at vi har intern kompetanse og referanseprosjekter for å få nye kontrakter, og vi må oppdage og utvikle miljø- og klimatjenester for å fortsette å være relevante, sier den nye miljøsjefen. 

Vil skape klima-forum

Anastasia kommer fra stillingen som BREEAM-ansvarlig i AF Bygg Oslo. Her har hun ansvaret for at byggeprosjekter oppnår den miljøsertifiseringen som er definert av byggherre. Som miljøsjef kommer hun til å jobbe i konsern. Hennes nærmeste sjef blir HMS-direktør Olav Aune. 

– Jeg synes det er en veldig god løsning. HMS-satsingen i AF Gruppen er veldig vellykket, og de har bygget et bra system. Hvis vi klarer å bygge noe tilsvarende for klima og miljø, så blir det bra. Jeg har mye å lære av dem, sier Anastasia. 

– Hva går jobben ut på? 

– Det er et godt spørsmål, for det er en nyopprettet stilling. En av tingene som gjør at det ble behov for en miljøsjef, er at det kommer en ny klima- og miljøstrategi. Hovedoppgaven min blir å hjelpe våre enheter med å tilpasse sin strategi til driften og utarbeide handlingsplaner. Rett og slett støtte enhetene og hjelpe til med å bygge kunnskap og systemer, bygge nettverk og skape et forum der man kan snakke om miljø og klima, dele kunnskap og erfaringer og inspirere hverandre på tvers av AF Gruppen. 

– Gleder meg

HMS-direktør Olav Aune sier Anastasia kommer til å spille en sentral rolle i arbeidet med å dra positiv nytte av all miljøkompetansen som finnes og miljøarbeidet som utøves blant enhetene i AF-familien. 

– I første omgang blir det spesielt viktig for miljøsjefen å sette retning og støtte enhetens arbeid med ny klima- og miljøstrategi, sier Olav. 

– Anastasia er kompetent og klarer å sette fagkunnskap effektivt inn i AF-kontekst. Hun har evne til å diskutere problemstillinger på detaljert faglige nivå og samtidig relatere det til forretningsmessige muligheter og visjonære spørsmål. Jeg er veldig glad for at det er Anastasia som blir vår miljøsjef og jeg gleder meg til å jobbe sammen med henne, fortsetter Olav. 

Anastasia Wraa har en bachelorgrad i bygningsteknisk analyse og eiendomsøkonomi, samt master i industriell økologi. Hun har tidligere jobbet som rådgiver innen miljøsertifisering av bygg i Moskva. I 2017 flyttet Anastasia til Norge. Hun lærte seg norsk og fikk tilbud om jobb i AF Bygg Oslo. 

Nødvendig kunnskap

Selv om AF Gruppen hittil ikke har hatt en dedikert miljøsjef, understreker Anastasia at enhetene har mye erfaring med miljøarbeid. Nå blir det hennes oppgave å strukturere det på en skikkelig måte. 

– Miljøtiltak koster penger, og noen må betale. Ser du at det kan være en konflikt mellom det å tjene penger og det å ta hensyn til miljøet? 

– Absolutt ikke. Når vi har en vilje på bestillersiden, så er det ikke et problem, men heller en mulighet. Det som er tilfelle nå, er at vi trenger å kunne miljø for å vinne anbud, for å vinne nye jobber. Hvis vi ikke kan det, så får vi ikke nye jobber eller de jobbene vi ønsker, sier Anastasia, og fortsetter: 

– I tillegg er det en bekymring i mange bransjer at den grønne omstillingen kan ta jobber fra folk. Det er absolutt ikke sant. Den grønne omstillingen kommer til å skape jobber. Vi kommer til å utvikle nye tjenester og nye typer prosjekter, som for eksempel miljøparkene våre. De er et direkte svar på miljøutfordringer, og det skaper jobber. 

Gjenbruk

– Når du tenker på vår bransje; hvilke to tendenser tror du vil prege miljøarbeidet fremover? 

– Det dominerende kravet handler om klimagassutslipp, for det mest presserende problemet som finnes er klimaendringene. For å kunne stoppe det, må vi redusere klimagassutslipp fra alle industrier og fra vår egen livsstil. Vi, som er en ganske stor og samfunnsviktig bedrift, må ta stilling til det, sier Anastasia. 

– Det andre handler om at vi leverer samfunnsviktige produkter som veier og hus. Alt dette kommer det til å trengs mer av i fremtiden. Men det er også veldig ressursintensivt. Det kreves utrolig mye ressurser for å kunne bygge alt det vi bygger. Men ressurser er begrenset, og det må jobbes med på en ny måte. Det kan høres utrolig ut, men for eksempel er det begrenset med sand. Vi må tenke sirkulært og vi må tenke ombruk, og vi må lære oss å hente ressurser et annet sted og tilrettelegge slik at våre prosjekter blir materialbanker som kan gjenbrukes i fremtiden.