Hopp til hovedinnhold
Bygg, AF Gruppen

App gir full oversikt over prosjektet

– Det er i produksjonen kvaliteten skapes, påpeker prosjektingeniør Christine Blix i AF Bygg Oslo.

Hun var tidlig ute med å teste kvalitetssikring- og samhandlingssystemet Dalux. Som KS-ansvarlig på Krydderhagen-prosjektet tok hun i bruk løsningen for fire og et halvt år siden. Christine har fått erfare hvordan digitalisering har gjort kvalitetssikring mye bedre integrert fra prosjektering til produksjon og overlevering.

Det som startet i det små i ett prosjekt, er nå nærmest blitt en standard for kvalitetsoppfølging i AF. Nylig inngikk AF Gruppen en konsernavtale med Dalux. Avtalen inkluderer også Betonmast som har hatt løsningen siden 2018.  -Den nye avtalen gir enhetene gode betingelser, enten de kun velger å benytte løsningen på enkeltprosjekter eller for hele enheten eller selskapet, sier Hilde Haraldseid-Lund, systemansvarlig HMSK konsern.

Sanntidsinformasjon

Fordelen med Dalux er at alle aktørene som er involvert i prosjektet har enkel tilgang til sanntidsinformasjon. Via en app på mobilen kan man for eksempel se hvor veggene skal stå før de er bygget, eller hvor elektroføringene skal gå.

– Nå bruker vi løsningen i oppfølging av alle fag. Underentreprenørene på prosjektet kan kostnadsfritt bruke systemet som KS-system hvis de ønsker det, sier Christine

- Behandlingstiden ved avvik til de er rettet opp, er gått betydelig ned fordi de registreres direkte i systemet når det oppdages.  Er underentreprenøren på plassen, kan de følge opp med en gang.

Systemet inneholder kvalitetskontroll, HMS-registrering og internkontroll i en og samme app. Registreringer dokumenteres med bilder, egne standardtekster og listeverdier, og plasseres på tegning og i 3D-modell via GPS eller manuelt posisjonsvalg og informasjon fra prosjektdeltakere.

-Nå er vi i oppstartsfasen med å ta løsningen i bruk i prosjekteringsfasen. Alt vil da kunne spores digitalt. Dalux er et fleksibelt system som kan utvides med flere moduler og med andre systemer. I AF Bygg Oslo har vi foreløpig ikke tatt i bruk tilleggsmoduler som FDV, reklamasjon og anbudsportal, sier Christine.

Unngår epost-kaos

- Vi reduserer en mengde epost fordi all kommunikasjon er i ett grensesnitt og knyttes direkte til relevant punkt i tegninger og planer. Vi ser nå på en integrasjon mot Synergi for å inkludere kvalitetsavvik herfra.

Christina sier at erfaringen så langt er at Dalux effektiviserer og forbedrer kommunikasjonen mellom AF og underentreprenører. Hun får støtte av Mohsen Shafighi i som er prosjekteringsleder på Røakollen. -Vi deler referater fra felles møter i Dalux. Dette «tvinger» våre samarbeidspartnere til å gå inn for å følge opp sine punkter. Dersom enkeltpersoner slutter eller er borte fra prosjektet, er vi heller ikke avhengig av å finne tilbake til en epost, sier han.

En annen fordel han trekker frem er at prosessene og avgjørelsene som må tas visualisert bedre. - Tidligere sendte vi eposter med ulike revisjoner frem og tilbake. Nå blir kommunikasjonen rundt oppgaver og avgjørelser tatt basert på det siste tegningsunderlaget. Før jeg går ut på kvalitetskontroll, kan jeg planlegge hvilke områder jeg skal fokusere på, sier Mohsen.

Best når alle benytter

På Park Inn på Gardermoen er bygget tett og tømrerne snekrer for fullt. For prosjektingeniør og KS-ansvarlig på Park Inn Gardermoen, Anders Pedersen, har både HMS og kvalitetsoppfølgingen blitt betydelige enklere etter at forretningsenheten tok i bruk Dalux for drøye to år siden.  

-Vi har prøvd oss litt frem og fått mye rettledning og hjelp i starten. Det som er fint med løsningen er alle mulighetene til å tilpasse egne oppsett og lister. Det er lett å engasjere underentreprenørene. Løsningen fungerer aller best når alle på prosjektet benytter den. For en som er KS-ansvarlig handler det om dokumentere og dokumenter.  Ingenting er bedre til å dokumenter enn bilder. Siden løsningen er tilgengelig på en app, er det veldig enkelt ute i produksjon. På KS-kontroll kan du med korte stikkord og bilder dokumentere det du skal. Ved behov kan man supplere stikkordene med mer informasjon når man er tilbake på kontoret. Enkelt og greit, sier Anders.

Transparent

Også i overleveringsfasen har Dalux og andre digitale systemer gjort kvalitetsoppfølging mer transparent og bedret samhandlingen. For Eva Munthe-Kaas som er serviceleder i AF Bygg Oslo er løsninger som Dalux med å forenkle kvalitetsoppfølgingen.

-Jeg benyttet Dalux på Villa Bekkestuene og nå på Hasle Linje. Løsningen er enkel i bruk både for leverandørene og for oss. I egenbefaring og førbefaringen markeres kvalitetsavvik direkte i tegningen med bilde og kommentar. Leverandøren blir varslet når det opprettes en sak og dokumenterer selv med tekst og nytt bilde når utbedringen er utført. Deretter godkjenner og lukker vi saken. Det er med andre ord veldig enkelt å følge opp for alle parter, og ikke minst tidsbesparende. Kundene kan få tilgang og følge med, eller få en befaringsrapport sendt direkte fra systemet, sier Eva Munthe-Kaas.

Fakta

Dalux Field står sterkt som samhandlingsverktøy i mange AF-prosjekter. Løsningen gir tilgang til modell og alle relevante dokumenter og ivaretar oppgaveflyt, sjekklister og fungerer offline. AF Gruppen har også utviklet egen kobling mor Synergi, slik at også HMS rapportering kan ivaretas gjennom systemet. Se link til veiledning nedenfor. Dashboardet i Dalux gir også prosjektet løpende innsikt i status på utførte og ikke utførte oppgaver.

AF Gruppen har konsernavtale med Dalux, der også support er dekket. Et felles brukerforum og erfaringskonferanser er etablert på tvers av AF. Inspirasjon og deling av erfaring finnes under «Verktøykasse for digital byggeplass» på intranettet Tellus (kun tilgang for AF-ansatte).