Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen

Mål: En næring uten avfall

Dårlige returordninger

Initiativet heter Wasteless. OBOS Block Watne, Asplan Viak, Multiconsult, Betonmast og AF Gruppen er sentrale medspillere, og Sverre Tiltnes i Construction City Cluster er prosjektleder. 

– Wasteless er et forprosjekt der vi prøver å få grep om hva vi kan gjøre for å stanse avfallsstrømmene. Målet er å gå lenger enn å kildesortere. Vi vil fjerne avfallsstrømmene og etablere en sirkulærøkonomi i stedet, sier Tiltnes. 

Bygg- og anleggsvirksomhet står for 26 prosent av alt avfall i Norge, ifølge SSB. Om man tar med avfall fra leverandørkjeden og regner med industri og transport, øker andelen til 40 prosent. 

Årlig produserer bransjen over 3 millioner tonn avfall. Det aller meste blir kildesortert. På dette området ligger Norge i tetsjiktet i Europa. Likevel utgjør avfallet et stort antall containere. Årsaken til at det er slik er sammensatt, sier Sverre Tiltnes. 

– En ting vi ser, er at det ofte bestilles altfor mye materialer, og så er returordningene så dårlige at overskuddet havner i en kildesorteringscontainer. Isolasjonsballer som er til overs, blir kastet, sier prosjektlederen.  

Noen løsninger finnes i dag

Slik sløsing har gjerne en økonomisk logikk. Ofte lønner det seg ikke å returnere bygningsmaterialer, og det koster mer om man får stopp i produksjonen som følge av at det er bestilt for lite av et produkt. En del av løsningen er derfor å få bedre kontroll på materialstrømmene, forklarer Tiltnes. 

– Til det trenger man digitale løsninger. Man skulle tro at tida da man dro på byggevarehuset for å komplettere dårlige bestillinger var over, men det er det ikke. Under et seminar nylig kom det fram at bare 2 prosent av bestillinger til byggevarehandelen er digitale. Å legge om til digital bestilling er ikke veldig krevende, for systemene er der, og vi vet det er en stor kostnadsbesparelse. 

Avfall representerer store verdier. Dermed er det mye penger å spare for aktører som kutter i avfallsmengden. Øyvind Kjøllesdal, forretningsutvikler Digital byggeplass i AF Gruppen, mener det er viktig å ta tak i problematikken. 

– Det er åpenbart at en slik satsing er avgjørende ut fra et bærekraftperspektiv, men også for å redusere sløsing med ressurser og derigjennom bidra til effektivisering og økt konkurransekraft, mener Kjøllesdal.  

Han er enig i at teknologi er viktig for å bidra til å nå målene om avfallsreduksjon. Men om man virkelig skal lykkes, må man tenke større og mer helhetlig. 

– Det må i alle ledd i verdikjeden lønne seg å tenke helhetlig, og derfor er det positivt at vi i Wasteless vil utfordre den tradisjonelle gjennomføringsmodellen og se på etablering av mulige incentiver slik at alle involverte i et byggeprosjekt stimuleres til å bidra inn i en optimal og helhetlig prosjektgjennomføring. Først når avfallsminimering lønner seg for alle aktører, tror vi næringen virkelig får forbedret ressursutnyttelsen, sier Kjøllesdal. 

Standardisering

Wasteless er foreløpig et åpent forprosjekt hvor målet er å samle innspill fra mange aktører. Workshoppene har vært populære og har trukket deltakere fra store selskaper utenfor Construction City-klyngen. 

Forprosjektet har identifisert utfordringer langs tre akser: digitalisering, materialbruk og forretningsmodeller. Om alt går etter planen, skal et hovedprosjekt sjøsettes i mai. 

– Målet er å finne løsninger som er gode nok til at virksomheter går over til en avfallsfri materialstrøm, sier Sverre Tiltnes. 

Et mulig tiltak Tiltnes trekker fram, handler om økt bruk av standardiserte produkter og mindre bruk av skreddersøm. Dette vil gjøre ombruk mye enklere. 

I dag er det for eksempel ingen standard lengde på hulldekker i betong. Dette er et produkt som ellers kunne egnet seg godt for ombruk, ifølge Sverre Tiltnes. 

– Alt som er i standard formater, ikke er forringet av vær og vind og har sin funksjon intakt, burde kunne demonteres og brukes på nytt. I dag er det imidlertid ingen krav til demonterbarhet. I Finland er det innført én standard for å sette sammen betongelementer, og dermed vet alle hvordan de kan tas fra hverandre igjen. Det monteres til og med inn løftekroker for å gjøre det enklere i tilfelle konstruksjonen skal endres eller bygges om, sier han.