Hopp til hovedinnhold
Bygg, AF Gruppen

Miljøsmart boligbygging på Fornebu

Et område i endring

Like nord for der en av Fornebus rullebaner i sin tid lå, er AF Bygg Oslo i gang med byggingen av Storøykilen 1. Dette første byggetrinnet består av tre boligblokker med til sammen 103 leiligheter. OBOS er byggherre. Etter hvert skal prosjektet vokse til seks kvartaler og rundt 400 boliger fordelt på leiligheter, parkvillaer og rekkehus. 

– Dette er en ny tomt, så alt av infrastruktur må etableres. Det innebærer både vann og kloakk, strøm, fjernvarme og søppelsug, forteller prosjektleder Kjell Kolle. 

Han viser rundt i byggegropa, hvor kjellerkonstruksjonene er i ferd med å ta form. Eiqon står for betongarbeidene. Oppstart var i mai 2021, og byggetiden er to år. Høsten 2021 var prosjektet i rute. 

– Vi har god fremdrift. Vi skal snart i gang med etasjedekker og badekabiner, sier Kolle. 

Plante-laboratorium

Fornebu har vært i kontinuerlig utvikling siden flyplassen ble lagt ned i 1998. Bærum kommune planlegger for bygging av 11.000 boliger i området. I tillegg kommer det opp mot 20.000 nye arbeidsplasser. Høsten 2020 startet også byggingen av Fornebubanen, en ny T-banestrekning som skal gå til Majorstua. 

I Storøykilen vil de fremtidige beboerne bo nær sjøen med kyststi og naturreservater. Nansenparken ligger rett i nærheten, med lekeplasser og treningsparker. Mellom de seks kvartalene blir det grønne, innbydende gårdsrom og et hyggelig torg. Prosjektet skal BREEAM-sertifiseres, og OBOS sikter mot klassifiseringen Very Good. 

På byggeplassen er det etablert en testlab hvor det dyrkes ulike planter og vekster. Pilotprosjektet har fått navnet Spiren og handler om å ta vare på de lokale artene. Målet er å etablere et stedegent naturlandskap som gir økt biologisk mangfold i boligprosjektet. 

– I mange byggeprosjekter fjernes det meste av biologisk mangfold, og så kjøper man planter og vekster fra et annet sted når utomhusområdene skal etableres. I dette prosjektet er målet å ta i bruk stedegne vekster og på den måten bevare det lokale biologiske mangfoldet, forklarer Mia Eidsvåg, som er prosjektets BREEAM- og miljøkoordinator. 

Et tverrfaglig team bestående av biologer, landskapsarkitekter, arkitekter, designere og entreprenører jobber med pilotprosjektet. Testområdet er delt i tre felt – tørreng, stauder og kantsoner. Her forsker teamet på jordblandinger av stedlige masser, sanker frø, tester plantedynamikker og observerer hvordan plantene takler å stå i et parkmiljø med tilhørende bruk og slitasje. Arbeidet dokumenteres nøye slik at erfaringene kan deles med andre prosjekter og utbyggere. 

Lettvekts-gips

Et annet miljøvennlig tiltak i prosjektet er grønne intensive tak, forteller utbyggingssjef William Bergh i OBOS Fornebu AS. 

– På områdene hvor dette etableres vil det være jorddekker på mellom 30 og 40 centimeter som gjør at vekster som er viktig for biologisk mangfold kan etablere seg samt at de har god effekt på fordrøyning av vann. På alle prosjektene vil det dessuten være deleløsninger for sykkel og bil, forklarer Bergh. 

Fra AFs side har man også fokus på avfallshåndtering og hvordan man kan redusere mengden avfall totalt. I første omgang har prosjektledelsen valgt å fokusere på gips. Det benyttes ErgoLite gips, som er 25 prosent lettere enn vanlige gipsplater. Dette gir både en stor ergonomisk gevinst for tømrerne og bidrar til mindre avfallsvolum. 

På prosjektet tester man også bruk av tett container til gips eller tak over container slik at man unngår transport av våt og tung gips. Prosjektledelsen jobber dessuten med å unngå unødig svinn. To tiltak i denne sammenhengen er mulig precut på høyde og bruk av kapp til vindussmyg og andre steder hvor det ikke trengs en hel plate. 

– Gips utgjør mye av avfallet som produseres på en byggeplass, så her kan gevinsten være stor, sier prosjektleder Kjell Kolle.