Hopp til hovedinnhold
Marius Kongsland sammen med Lise Endresen og Ola Hammer
Bygg, AF Gruppen

På tørr grunn

Spunter flere meter under havnivå. Kraftige stålbjelker som holder tilbake vekten av hovedveien som ligger på et isolasjonslag som ikke er pælet i fjell. Et par arkeologer som sikret middelalderskatter samtidig med full produksjon. Grunn- og kjellerarbeidene på boligprosjektet Clemenskvartalet i Bispevika har vært utfordrende. Prosjektledelsen var godt kjent med forholdene i byggegropa som ligger syd for Bispekilen, langs Kong Håkon 5s gate og vannspeilet fra Middelparken. AFs oppdrag var å prosjektere og utføre grunn- og betongarbeider for kjeller på en tomt som på om lag 9 500 m2. 

Det har vært et godt samarbeide med oppdragsgiver Oslo S Utvikling (OSU). Nå går OSU i gang med overbygget bestående av 265 leiligheter og næringslokaer som byggherrestyrte entrepriser - oppå en solid AF-kjeller.

Utfordrende med vanntrykk

- Kreftene i grunnen kunne være uforutsigbare og krevde at vi til tross for grundig prosjektering også måtte improvisere på plassen. Når du graver deg 6 meter ned under havorverflaten og har 50 meter til fjell blir det mye masser og slam som må ut. Det er utrolig viktig at spunten og betongen er tett. Vekten fra veien og bilene fra Håkon 5s gate var på forhånd estimert til 100 tonn per løpemeter. Fasit ble noe lavere, forteller Marius Kongsland, prosjektleder i AF Byggfornyelse. 

Marius trekker spesielt frem bruken av ny betongteknologi og samarbeidet med AF Anleggs betongekspert, Bernt Kristiansen og prosjekteringsgruppen, ledet av Mikael Ullerø.

-Resepten på fiberarmert betong har AF utviklet over tid. Det er ikke mange aktører som har benyttet denne type betongkvalitet i bærende konstruksjoner enda, forklarer Bernt. - Betongen er armert med en kombinasjon av kamstål og stålfiber. Mengden kamstål er redusert med ca. 40 % som er erstattet med stålfiber. Dette gir bedre kontroll for å unngå risser i betongen. En egenskap som er viktig når det bygges med denne type vanntrykk, forklarer Bernt.

Godt prosjektert

– Vi la vekt på en god prosjektering før arbeidene startet siden utfordringene med grunnforholdene var kjent. Sammensetningen og formatet av utfordringene var imidlertid nytt. Trykket fra hovedveien som ligger på isolasjonsfylling, vannet og størrelsen på byggegropa var eksempelvis ny. Summen av folkene som har vært involvert i prosjektet satt imidlertid med kompetansen som skulle løse utfordringene. Med oss hadde vi gode samarbeidspartnere som Norconsult, Multiconsult, Hallingdal Bergboring, Stole grunnentreprenør og Eiqon.

Byggegropen ble inndelt i 5 seksjoner for å håndtere de store kreftene. Bunnplate, vegger og etasjeskiller i hver seksjon ble ferdigstilt før vi kunne bevege oss til seksjonen bortenfor den nærmeste. Dernest ble bunnplate, vegger og etasjeskiller lagt ferdig i en seksjon før seksjonen bortenfor den nærmeste kunne påbegynnes.

-En av årsaken til at vi har lykkes med å løse utfordringene som oppsto var et godt samarbeid på plassen. Anleggsledelsen, ledet av Ola Hammer, har vært proaktive hele veien og med en god tone i gropa løser man det meste, sier Marius.

Middelhavsskip

Arbeidene ble løst side om side med et par arkeologlag på jakt etter 500 år gamle skatter. Og arkeologene fant det de lette etter. Over 500 år gamle båt- og skipsvrak, keramikkrukker og middelaldersverd var noe funnene. Skipsvrakene er dokumentert digitalt. Gjenstandene som ikke blir bevart skal leve videre som en del av et kunstverk.

-Det luktet fortsatt tømmer av restene av skipene som ble funnet i byggegropa av arkeologene. Uten luft har treverket holdt seg godt under leirlagene i Bispevika, sier Marius Kongsland, prosjektleder i AF Byggfornyelse.

- Vi var klar over at det ville bli en utfordring med mange arkeologer som skulle være til stede samtidig med vårt arbeide. På grunn av at arkeologiarbeidene ble mer omfattende, varslet vi byggherre om utsettelse av ferdigstillelse. Denne har vi ikke benyttet oss av. Det betyr at vi leverer våre arbeider til avtalt tid, forteller Marius.

Om Clemenskvartalet

Byggherre Oslo S Utvikling (OSU)

Totalt 265 leiligheter. Beboerne får tilgang til en frodig bakgårdshage og flere takterrasser i høyden. Det er næringslokaler i første etasje samt i deler av kjeller og andre etasje.» Linker: www.clemenskvartalet.no og www.osu.no

I disse dager avslutter AF Byggfornyelse grunn- og kjellerarbeidene på boligprosjektet «Clemenskvartalet» i Bispevika. Prosjektet er gjennomført som en samspills/totalentreprise med en kontraktsverdi på MNOK 419 ekskl. mva.

Prosjektet ligger syd for Bispekilen, langs Kong Håkon 5s gate og vannspeilet ved Middelalderparken.