Hopp til hovedinnhold
Bygg, AF Gruppen

Samkjørt team

Vi møter Øystein og Anders i de ferdigstilte hotellokalene, rett ved hovedflyplassen på Gardermoen. Akkurat nå pågår sluttbefaringer med byggherren Avinor-eide, Hotell Østre. Prosjektet har omfattet utvidelse av eksisterende hotell med 214 nye rom fordelt på åtte etasjer og en hel etasje med konferanserom.

Selv om ryktene om et farlig virus svirret på nyhetene i februar var det få skyer i horisonten da Avinor signerte kontrakten med AF Bygg Oslo. Bare to uker etter signering, stengte Norge ned.  – Vi vant prosjektet på grunn av pris og oppgaveforståelse. Det er blitt et fint bygg. Jeg er stolt over at vi har hatt null fraværsskader, sier Øystein. - Vi har brukt vårt eget tømmerlag med produksjonsleder Rune Jørgensen i spissen. Eiqon har hatt betongarbeidene og AF Energi har levert rør. En teknisk avansert leveranse, sier Anders.  

Tilfeldigheter førte Øystein og Anders sammen på et av AF Bygg Oslos mange prosjekter i Kværnerbyen, henholdsvis som prosjekt- og anleggsleder. Anders var ledig etter endt prosjekt. Øystein trengte en ny anleggsleder. Siden den gang har de to holdt sammen. I tillegg til flere prosjekter i Kværnerbyen, styrte de også leilighetsprosjektet Husebyhagen på Skedsmokorset. – I tillegg til oss to, er vi noen få som har utgjort et lite kjerneteam på flere prosjekter. Siden vi har jobbet sammen så lenge fungerer vi som et tannhjul. Det meste går av seg selv, sier Øystein. – Rollene blander seg. Vi vet hvordan vi ønsker å håndtere ting og hvordan den andre tenker.  Det blir ikke så mye om og men, supplerer Anders. Til sammen har de over 50 års erfaring i AF.  

Lang kunderelasjon

Det er ikke et hvilket som helst hotell som har fått utvidet sin kapasitet. Hotellet som sto ferdig i 2010 ble bygget av AF Bygg Oslo. Det ble i sin tid tegnet av arkitekt Nils Torp og ligger med gangavstand til hovedflyplassen. Den gang bidro de ferdigproduserte fasadeelementer til en rekordkort byggetid.  Nå er hotellet utvidet med nye hotellrom, konferanserom, og noe oppgradering av eksisterende hotell. Til sammen 9.600 nye kvadratmetere. Kunden har valgt å oppgradere hotellet fra det de kaller Park Inn til Radisson Red. Blant annet er baderomkabinene endret og ble montert først etter at råbygget var ferdig. Tapeter på hotellrommene har krevd pinlig nøyaktighet for å unngå blemmer. De elektriske arbeidene har vært omfattende med betydelige justeringer. Selv om endringen kom vel sent, har teamet løst utfordringene sammen med en løsningsorientert byggherre.

Spiller på lag

I AF Bygg Oslo har de ofte holdt på trioen prosjekt-, anlegg- og prosjekteringsleder gjennom flere prosjekter. Samtidig er det naturlig å splitte opp for å etablere nye team og gi muligheter og utfordringer for den enkelte. Veien til å bli prosjektleder går også ofte gjennom prosjekterings- og anleggslederjobben. Selv om de liker å jobbe sammen, er det begge åpen for å få nye inn i sitt prosjektteam. – Vi har hatt flere i lære. Et eksempel er Thomas Henriksen som nå er prosjektleder.

-            Vi legger betydelig vekt på å sette sammen prosjektteam som utfyller hverandre, trives sammen og fungerer godt som lag. Ofte holder prosjekt-, anleggs- og prosjekteringsledere sammen i flere prosjekter. Øystein og Anders er et godt eksempel på dette. Samtidig passer vi på å splitte opp deler av teamene slik at vi kan gi muligheter og utfordringer for flere som ønsker nye utfordringer. Da ivaretar vi både de vil som vil rendyrke den rollen de allerede har, og de som ønsker å ta andre og nye utfordringer med kompetanseheving og videre utvikling, sier Paul-Terje Gundersen, direktør AF Bygg Oslo.

Etter at Park Inn overleveres 21. desember 2021, er Øystein og Anders tiltenkt å lede et nytt felles prosjekt på nyåret. – Det blir litt sånn når vi er ferdig samtidig. Da blir vi også ledig samtidig.

-Anders styrke er at han kan mye. Han har god struktur og er god til å få med seg folk. Det gjør jobben enklere, sier Øystein om sin anleggsleder. Det som kjennetegner en god anleggsleder er ifølge han selv at han eller hun har god kontroll på alt som skjer ute på byggeplassen. - Du må vite hva som kan være utfordrende, neste uke, neste måned eller halvår. Du må være forut for eventuelle problemer. Jeg prøver å spille på lag og få alle til å gå i samme retning, sier Anders.

-Styrken til Øystein er at han har kontroll på hele bygget og har god dialog med byggherre, supplerer Anders. Hans erfaring gjør at han ser muligheter og organiserer kompliserte ting. For eksempel som da vi måtte montere badekabiner i ferdig bygg. – Jeg har forandret meg mye som prosjektleder, supplerer Øystein. - Tidligere måtte jeg ha kontroll på absolutt alt. Det slipper jeg med Anders. Han vet hva som skal gjøres. Jeg har stor tillit til han.

-En god prosjektleder har beina på bakken og nok kunnskap til å få gjort det som trengs å gjøres, konkluderer Øystein.