Hopp til hovedinnhold
Bygg, AF Gruppen

Sørger for rent vann til folk i Halden

Rensing i flere trinn

Det ferdige anlegget skal bestå av et prosessbygg med råvannskammer, rentvannsmagasin, marmorfilter, konsentratbasseng, vaskevannsbasseng og en hall med filterrigger samt et eksternt rentvannsmagasin på 2500 kubikkmeter. 

Vannet hentes fra Femsjøen like øst for Halden og skal renses i tre trinn – blant annet ved hjelp av filter, UV-lys og marmor. Det skal installeres kraftige pumper som sender det rensede vannet ut i ledningsnettet med 11 bars trykk. En egen trafostasjon pluss reservestrømaggregat sørger for kraft til pumpene.  

Anlegget skal produsere i snitt 9000 kubikkmeter vann i døgnet når det står ferdig våren 2022, men kapasiteten kan utvides til 22.000 kubikkmeter. 

Undervannsarbeid

– Noka AS leverer det vanntekniske utstyret, Conductor står for elektroinstallasjonen, og Randem & Hübert leverer ventilasjonen, forteller prosjekteringsleder Tom Karlsen fra AF Bygg Østfold. 

Han virker helt rolig mens han kikker ut over byggeplassen, hvor 12 mann er i arbeid og nok en støp forberedes denne aprildagen. 

 – Og så må du få med at Rørcompaniet har kontrakt på VVS-installasjoner og at Freddy Mathisen AS gjør grunnarbeidene. Byemark Stål har ansvaret for stålkonstruksjonene, mens AF sørger for betong, tømrerarbeider og mur, fortsetter Tom. 

Det er mange underleverandører og litt av et puslespill som må legges for å realisere prosjektet. Men hva trengte de dykkere til? Tom forklarer: 

– Vi måtte grave oss ned åtte meter for å bygge råvannskammeret, og gravingen måtte gjøres mens det sto vann i gropen. Deretter boret vi 24 stag i bunnen som ble støpt inn i bunnplaten. Bunnplaten av magerbetong pluss 80 centimeter påstøp måtte støpes under vann, forteller han. 

Arbeidet krevde dykkere og tok 5-6 uker. Først når bunnplaten var støpt, kunne kammeret tømmes for vann. Da ble det støpt ytterligere 50 centimeter armert betong i bunnen før arbeidet med veggene tok til. Å støpe veggene er også en komplisert prosess fordi det er svært trangt mellom spunten og forskalingen. Veggene er dessuten hardt armert og støpes i vanntett betong. 

Anleggsleder Jon Seljevik ser på det hele som en morsom utfordring. 

– Det er et komplisert og interessant prosjekt, sier han fornøyd. 

Leveringssikkerhet

Halden kommune bestilte anlegget for å bedre leveringssikkerheten på drikkevann. Når et nytt vannbehandlingsanlegg først måtte bygges, valgte kommunen å dimensjonere det slik at det kan levere like mye vann som det eksisterende anlegget Lille Erte, sier Marit Nilsen, fagleder renseanlegg i Halden kommune. 

– Dersom Lille Erte vannbehandlingsanlegg ikke skulle kunne levere vann som følge av skade eller vedlikehold, vil Asak vannbehandlingsanlegg kunne levere den samme vannmengden, forklarer hun. 

Underveis i prosjektet har det vært vanskeligheter knyttet til mye vann i grunnen, men Nilsen sier kommunen har inntrykk av at AF Gruppen har vært løsningsorienterte. Hun trekker også fram prosjektledelsens evne til å sette seg inn i de strenge reglene som gjelder for vannforsyning. 

– Det er en utfordring for et slikt anlegg å ha så få komponenter som mulig som kan medføre stans i anlegget. Man må derfor hele tiden tenke på å ha et så selvgående anlegg som mulig, sier Nilsen. 

På gamle tomter

Under anleggsperioden har AF leid lokaler i nedlagte Asak barneskole, hvor prosjektleder Tommy Høvik trådte sine barnesko.  

– Prosjektet er moro og utfordrende, sier Tommy. 

Han trekker fram utgravingen av råvannskammeret som et spenningsmoment i prosjektet. 

– Vi kunne ikke se bunnen mens vi gravde. Nå har vi bedre oversikt over betongarbeidene, men vi må hele tiden passe på at betongen og rørgjennomføringene er tett. Betongen må også ha riktig overflate. Den må være slett så det ikke skal gro, forklarer han. 

Prosjektet har en kontraktsverdi på 118 MNOK ekskl MVA og skal stå ferdig i mars 2022.