Hopp til hovedinnhold
Anlegg, AF Gruppen

Slik har anlegget blitt holdt smittefritt

Tiltakene har virket

Siden i fjor høst er det konstatert fire tilfeller av koronasmitte blant arbeidere knyttet til AF Anleggs prosjekter ved det nye sykehuset, men alle tilfellene ble oppdaget mens personen var i karantene og smitten ble ikke tatt med inn på byggeplassen. 

– Jeg er veldig fornøyd, men det er litt vanskelig å si at vi har lykkes før vi er ferdig med pandemien, sier Erik Hedenstad.  

Erik er AF Anleggs HMS/KS-leder ved prosjektet. Han tok på seg rollen som korona-koordinator etter at han kom tilbake fra pappaperm i august 2020. Erik innså fort at det var en omfattende jobb å holde rede på retningslinjer og tiltak og sørge for kommunikasjon med alle involverte. 

– Hvis det er for mange som skal holde i det, så kan det være utfordrende med entydig informasjonsdeling. Dette er upløyd mark, og ting endrer seg hele veien. Det går på munnbindpåbud, avstandsregler, antall nærkontakter og føringer for reisende. Det er mye å passe på og vi har god erfaring med at én person holder i informasjonsflyten, sier HMS-sjefen. 

Mange aktører

Godt samarbeid mellom byggherre og entreprenører har vært avgjørende i arbeidet med smittevern. For perioden mars 2020 til juni 2021 har 181 entreprenører vært engasjert med fysisk tilstedeværelse på Brakerøya. På det meste har det på daglig basis vært nesten 300 personer til stede på byggeplassen fra de ulike entreprenørene. AF Gruppen er den største entreprenøren i prosjektet. 

Covid-19 har vært agendapunkt i bygge- og SHA-koordineringsmøter med alle entreprenører. Det forteller Igor Uthuslien, som er prosjektleder for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i prosjektorganisasjonen for nytt sykehus i Drammen. 

– Andre byggeprosjekter i Drammen har blitt stanset på grunn av koronaviruset, men ikke vårt prosjekt. Det er fordi ledelsen både hos oss og i AF Gruppen har vært veldig nøye med å følge opp smittevern og kontroll av personell. Vi i byggherreorganisasjonen og AF som entreprenør har en felles interesse av at vi ikke får utbrudd av koronavirus på anlegget, sier Igor Uthuslien. 

Mellom 50 og 60 AF-ansatte har jobbet ved prosjektet i perioden. Om man tar med underentreprenører, nærmer man seg 200 arbeidere. Fasit ved starten av juni 2021 er at fire smittetilfeller er oppdaget. Ingen rakk å smitte noen andre.  

– De var i karantene, tok testene som de skulle og så kom testen tilbake som positiv mens de var i karantene. Så systemet fungerte, konstaterer Erik Hedenstad, og fortsetter: 

– Du kan tenke deg hvor mange passeringer vi hadde av folk i høst inn og ut av landet. Dette er de tilfellene vi har hatt, vi har ikke hatt noen spredning av smitte på anlegget, og etter at folk kom til Norge har det ikke vært noen smittespredning. 

Stort prosjekt

Erik Hedenstad vil på ingen måte ta æren for det gode resultatet alene. Han skryter av samarbeidet med byggherre Sykehusbygg og ikke minst av arbeiderne, som lojalt har fulgt regler og pålegg. 

– En ting er det som blir tilrettelagt og fulgt her på byggeplassen. Så har du den andre biten som går på TISK-arbeidet (testing, isolasjon, smittesporing og karantene). Dette har blitt gjort 100 prosent i henhold til regelverket.  

Det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen er et kjempeprosjekt med en kostnadsramme på omkring 10,5 milliarder kroner. Erik og gjengen fra Anlegg jobber med to entrepriser; betong- og pelearbeider for kjeller og kulvert under jernbanen med gang- og sykkelbru. 

Arbeidstilsynet har kontrollert hvordan prosjektledelsen har håndtert covid-19-forskriften, forteller Igor Uthuslien. 

– Vi svarte ut fra Helse Sør-Øst med dokumentasjon fra AF Anlegg om hvordan vi håndterer covid-19 i prosessen. Arbeidstilsynet hadde ingen anmerkninger, og det er vel det beste kvalitetsstempelet man kan få fra en offentlig myndighet, sier Uthuslien. 

God hygiene

Mye av Erik Hedenstads oppgave som korona-ansvarlig har gått ut på å holde seg oppdatert på gjeldende regler og sørge for informasjon ut i organisasjonen. At AF Anlegg sentralt jevnlig har sendt ut oppdaterte retningslinjer har vært til stor hjelp. Erik har også holdt løpende kontakt med byggherren hvor man har informert hverandre om gjeldende tiltak. 

Rent praktisk har arbeiderne blitt delt opp i kohorter for å begrense eventuell smittespredning. Folk har hatt spisepause til forskjellige tider og de har hatt faste plasser i brakkeriggen. Hygienetiltak spiller også en viktig rolle. Det er Sykehusbygg som står for brakker og ikke minst renhold av brakkeriggene, og Erik forteller at det er gullende rent. 

– I en normalsituasjon vaskes det to-tre ganger i uka. Nå vaskes det opptil flere ganger om dagen. Det fungerer helt strålende, og vi har ikke opplevd noe trengsel i brakkene, sier han. 

HMS-sjefen har selv fulgt opp alle som har vært i karantene. Prosjektet har en avtale med hotellet de bruker om at alle måltider serveres på rommene. Erik har bestilt time for testing for alle som trenger det, og han har ringt hver enkelt for å informere og for å høre hvordan det går. 

– Systematikken er veldig bra og vi har lagt oss til gode rutiner som folk følger. Vi har hatt veldig fokus på god informasjon og informasjonsflyt, også til ansatte som ikke er norske.