Hopp til hovedinnhold
AF Gruppen

Styrets nye kulturminister

Saloume Djoudat har nylig deltatt på sitt første styremøte i AF Gruppen. Advokaten, som har spesialfelt innen kontraktsrett, selskapsrett og tvisteløsninger, ønsker velkommen i Bulls & Co sine lokaler ved Solli plass. I vinter ble hun invitert til samtaler for å sondere muligheter for styreverv i AF Gruppen. Hun ble presentert for AF og en bransje som hun ikke kjente altfor godt fra før.

-        Jeg ble nysgjerrig på AF. Selv om jeg ikke kjenner bygg og anlegg godt, så skal du ikke undervurdere betydningen av folk som ikke kjenner bransjen, men som kan utfordre det etablerte tankesettet. Jeg liker store, veletablerte og komplekse konsern, og håper jeg kan bringe med meg nytenkning inn i styrerommet.

Flere styreverv

Saloume er født i Iran, kom til Norge som åtteåring, er 43 år, mamma til Victoria på tre, advokat og partner i Bull & Co, hvor hun leder selskapets største avdeling, Selskapsrett og transaksjoner, med 15 av de totalt 60 ansatte. Hun har vært i Bull siden 2006 og sittet fire år i styret i advokatfirmaet. Saloume er også styremedlem i Atea på sjette året. Hun er glad i vin, liker å holde seg aktiv, sette seg store mål, hun er ærlig og direkte, nysgjerrig av natur og er opptatt av arbeidskultur og ledelse.

Valgkomiteens leder, Roar Engeland er sikker på at Saloume Djoudat vil gi et meget godt bidrag på mange områder av styrets arbeid i AF.

-        Saloume har bred erfaring som advokat og partner i Bull & Co, og er spesialisert innen næringslivets juridiske utfordringer. Saloume er opptatt av å være praktisk og kommersiell, og er lidenskapelig interessert i kulturbygging og lederskap. Hun er valgt for den samlede kompetansen hun besitter, og ikke for å tilføre styret juridisk kompetanse, selv om dette naturlig nok blir et biprodukt, sier Roar Engeland.

Da Saloume ble spurt om hvilken plass hun ville ta rundt styrebordet i AF, svarte hun at hun gjerne tar rollen som kulturminister.

-        Ledelse og kultur har betydning for bunnlinjen. Jeg er opptatt av å skape verdier, være innovativ og da er det viktig å ikke være en altfor homogen gruppe, sier Saloume entusiastisk. - I Norge er det 18% første- og annengenerasjons innvandrere. For å lykkes i fremtiden er det viktig å representere tverrsnittet av befolkningen. Kanskje kan det ha en effekt å ha en representant som sitter helt på toppen og som kjenner annerledeshet på kroppen?

Null Bull$hit

Mangfoldsprosjektet «De beste folka» i AF skal bidra til å tiltrekke de beste uavhengig av kjønn, etnisitet, alder og legning, samt sikre lik trivsel og like muligheter for alle.  Advokatbransjens største likestillingsutfordring har vært å få kvinnelige advokater til å bli partnere. Bull & Co har en målsetting om 40% kvinnelige partnere. Da Saloume satt i styret var hun pådriver for en modell som skulle gjøre det enklere å forene det å være partner og småbarnsmor.  

-        I Bull har vi satt det totale inntjeningskravet for hver partner lavere enn det bransjen tradisjonelt opererer med. Vi ønsker å legge til rette for at man i perioder ikke klarer eller ønsker å jobbe så mange timer. Andelen til firmaet må dekkes inn, men den personlige andelen er mer fleksibel.  

I dag har Bull 30% kvinnelige partnere. Saloume er også mentor for unge advokater i selskapet. Hun ønsker å skape trygghet og bistå i prosessen fra senioradvokat til partner.

-        Jeg er mentor for to av våre ansatte. Vi diskuterer hva det innebærer å ta steget til partner og jeg hjelper dem med å synliggjøre veien til målet.   

Som et tiltak for å motvirke kompetanseflukt fra kvinnelige advokater og inspirere til økt kvinneandel i partnerskapet, etablerte Bull & Co podcasten Null Bull$hit i 2020. Her skal det røskes opp i likestillingsutfordringer, og i episoden Saloume Djoudat deltar, så byr hun på sitt livsmotto: Fake it till you make it. I det ligger en oppfordring om å tørre å kaste seg ut i utfordringer og ikke helgardere seg. Ofte undervurderer kvinner seg selv. Det handler om å våge og lære underveis, mener Djoudat. Hun smiler og utdyper:

-        Jeg er nok litt mer vågal på grunn av bakgrunnen min. Vår familie kom til Norge som flyktninger i 1986. Vi flyktet fra krigen mellom Iran og Irak og endte etter hvert opp i Levanger. Der opplevde jeg at faren min, som hadde hatt stilling i det iranske luftforsvaret, måtte starte helt på nytt med tre jobber for å få det til å gå rundt. Hans vilje og arbeidsmoral inspirerte meg. Jeg har nok en sterk drivkraft for å lykkes. Allerede i jobbintervjuet i Bull for femten år siden spurte jeg om hva som skulle til for å bli partner på huset.

Nysgjerrig

Ute på takterrassen er det sommer og Saloume rekker et par bilder før hun skal videre i neste møte. Helt fra Saloume var liten har hun hatt lyst til å bli advokat eller journalist. Hun er nysgjerrig, elsker å grave og finne ut av ting, og stiller godt forberedt både i retten og i styremøter.  Saloume Djoudat ser frem til å bli enda bedre kjent med AF.   

-        Jeg har blitt tatt godt imot av både konsernledelsen i AF og resten av styremedlemmene. AF har en spennende historie og jeg ser noen fellestrekk med Bull som er et av Norges eldste advokatfirmaer. Vi har en arv å ta vare på, samtidig som jeg liker at vi tør å være fremoverlent.