Hopp til hovedinnhold
Bygg, AF Gruppen

Tar massivtre til nye høyder

213 hybler

2000 kubikkmeter massivtre inngår i konstruksjonen av nybygget til Studentsamskipnaden i Østfold. Bygget blir 50 meter høyt. Bare skruene og beslagene til massivtreelementene veier 6 tonn. I tillegg har det gått med mellom 80 og 90 tonn gips, for å nevne noe.  

Til høsten skal studenter flytte inn i 213 hybelleiligheter fordelt på 16 etasjer. Nybygget er en del av Remmen studentboliger, som ligger rett ved Høgskolen i Østfolds campus i Halden. AF Bygg Østfold er entreprenør. 

– Vi rev husene som sto på tomta i sommerferien i fjor og skjøt første salve rett etter ferien. Bygget skal overleveres før sommerferien, så det er rimelig tøff fremdrift, oppsummerer prosjektleder Brynjar Teien. 

14 like etasjer

Mellom 50 og 70 arbeidere jobber på bygget denne dagen i mai. Prosjektleder Teien og driftsleder Pål-Atle Johansen viser vei gjennom byggets første etasje, hvor det skal bli resepsjon, vaskeri, kontorer og et stort treningsrom i tillegg til hybler.  

Den første etasjen er støpt i betong. Deretter følger 14 helt like etasjer i massivtre. I hver av disse etasjene blir det åtte hybler med eget kjøkken og seks hybler med felles kjøkken og oppholdsrom. Alle hyblene har eget bad. Hyblene får også et stort vindu som går ned til gulvet og som kan åpnes, som en fransk balkong. Toppetasjen får en annen planløsning enn de øvrige etasjene. 

– Nå holder vi på med overflater, montasje og teknisk komplettering. Det er mange kjøkken, klesskap og senger som skal inn, forteller Brynjar. 

– Inne i bygget jobber vi oss nedenfra og oppover i etasjene, mens vi gjør det motsatt ute, sier Pål-Atle. 

Foruten de to har Gjermund Lorentsen Bakli, Leif Christensen, Hans Söderberg, Per Øivind Engan og Øyvind Døvik vært sentrale i prosjektet fra AFs side. 

Kortreiste materialer

Brynjar Teien har lang erfaring i å sette opp bygg i massivtre. Studentboligene er hans femte massivtreprosjekt på rad. Det er mange fordeler med dette byggematerialet, mener han. 

– Massivtre er trivelig å jobbe med. Miljømessig binder det opp masse CO2, og innemiljøet blir veldig bra. Dette er kjempefine hus å bo i. Det er forholdsvis kjapt å sette opp også. 

Massivtreelementene er dessuten kortreiste. De kommer fra bedriften Splitkon i Åmot, mellom Hokksund og Vikersund. Tidligere måtte man bestille elementene fra Østerrike. 

Brynjar mener kvaliteten på de norskproduserte elementene er hakket bedre enn de man brukte tidligere. 

Rita Hirsum Lystad, direktør i Studentsamskipnaden i Østfold, sier de har en tydelig strategi for utbygging av studentboliger: 

  • Å fokusere på miljø og bruk av massivtre i byggeprosjektene 
  • Å bygge arealeffektivt; opprette større boligbygg nær campus fremfor et spredt boligtilbud 
  • Å etablere campusnære studentboliger som gir et mindre miljøavtrykk med tanke på transportbehov 
  • Å bygge studentboliger uten parkeringsplasser der det bygges campusnært, men legge opp til gode løsninger for bruk av sykkel (sykkelstall, sykkelverksted osv.) og HC-parkering. 

Bidrar til læringsmiljøet

– De nye studentboligene på Remmen i Halden bidrar til det helhetlige læringsmiljøet. Vi ser at studentene ønsker å bo i studentboliger på campus og gjennom dette bli en større del av læringsmiljøet ved HiØ. Et godt botilbud er viktig for gjennomføringen av studiene, sier Rita Hirsum Lystad. 

Hun legger til at samarbeidet med AF har vært konstruktivt og løsningsorientert. 

Massivtre utgjør bæringen i bygget. Tykkelsen varierer fra 18 centimeter nederst, hvor belastningen er størst, til 10 centimeter øverst i bygget. 

På utsiden legges 20 centimeter isolasjon og deretter kledning. Studentbygget på Remmen kles med impregnert malmfuru. På innsiden av massivtreelementene kommer det 7 centimeter isolasjon og gips. 

Betongheller

En egenskap ved massivtrebygg som entreprenøren må ta hensyn til, er at bygget blir ganske mye lettere enn en tilsvarende konstruksjon i betong. Når bygget blir så høyt som på Remmen, kan det svaie litt i vinden. 

Prosjektledelsen har løst dette ved å legge 7 centimeter tykke betongheller i gulvet på alle hyblene. Dette hjelper både på vekten og på lydisolasjonen. Oppå hellene er det så pumpet avrettingsmasse. 

Brynjar og Pål-Atle viser vei oppover i etasjene. Vi stopper for å kikke på hyblene, fellesrommene og ikke minst på utsikten. Studentene som flytter inn her, får ikke bare svært kort vei til campus. De kan også nyte utsikten mot Remmendalen og bekken hvor det går sjøørret. I en annen retning kan man skue ut over Iddefjorden og langt inn i Sverige. 

Fra toppen av bygget er man 108 meter over havet og har en storslagen utsikt.  

– Disse leilighetene skal allerede være reservert, smiler Brynjar.